Hoppa till huvudinnehåll

Till: David Nordin, Stadsmiljöchef Solna stad och Magnus Persson, Gruppledare och kommunalråd.

LÅT BARNEN FÅ BEHÅLLA BIGÅRDEN I HAGALUND, SOLNA

HAGALUNDS BIGÅRD är inte en vanlig plats, det är en oas för både barn och vuxna i närområdet.
Trots all positiv uppmärksamhet har kommunen nu satt igång ett cykelvägsbygge som är tänk gå tvärs över bigården!
Innan det som idag är bigården, var det inget annat än rena sopptippen! Med hjälp av folket i närområdet har vi inte bara lyckats rensa upp utan även smycka det med blommor och växter som föda till våra kära bisamhällen.
Det har dragits rötter, lyfts på stenar och planterats... all detta med hjälp av engagerade barn och vuxna som har lagt ner många timmar på detta.
Så mycket jobb, så mycket engagemang och entusiasm som inte vägs upp mot bygget av en cykelväg!

Hur prioriterar man från kommunens sida?
Vill man inte satsa på barnen och ungdomar?
Vad hände med att man skulle satsa på invånarna i Hagalund?

Varför är det viktigt?

Bikuporna är en utmärkt modell för social samarbete, vi kan lära oss mycket av bin.
Vi kan lära barnen om förtroende, engagemang, lojalitet, stolthet och andra kritiska livets komponenter som omedelbart kan tillämpas för att göra deras personlighet som individer och i en grupp mer effektiv och givande strategier för att möta mänskliga utmaningar.
I en bisamhälle har varje enskild bi en väsentlig roll för bikupans överlevnad, från arbetsbina som skyddar bikupan och tar hand om dess mat till de bina som tar hand om ungarna, varje medlem av bisamhället är viktigt eftersom varje uppgift är lika viktigt.
Att skydda bin är att ta hand om den biologiska mångfalden och att leva i harmoni med naturen, de är en del av vårt ekosystem och hjälper oss att bevara det.
DET ÄR EN VÄSENTLIG DEL AV LIVET!

Hur den kommer att överlämnas

Överlämna underskrifterna digital och överlämna dem fysiskt

Hagalund, Solna, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2022-02-17 10:20:13 +0100

500 underskrifter nådda

2022-01-27 07:01:17 +0100

100 underskrifter nådda

2022-01-26 21:04:15 +0100

50 underskrifter nådda

2022-01-26 18:04:16 +0100

25 underskrifter nådda

2022-01-26 14:52:34 +0100

10 underskrifter nådda