Till: Flens kommunpolitiker, kommunens fastighetsbolag & tjänstepersoner anställda i kommunen

Skapa ett medborgarhus eller annan öppen mötesplats i Flen!

Kampanjen är avslutad.

Politiker och tjänstepersoner i Flens kommun borde arbeta aktivt tillsammans med invånare, företag och föreningsliv för att skapa ett gemensamt hus, en öppen plats, där olika verksamheter, företag, konstnärer, musiker, föreningar och privatpersoner kan mötas och utvecklas!

Varför är det viktigt?

Under snart tre år har kulturföreningen FlenVärldsOrkester anordnat kulturaktiviteter i delar av Amazon i Flen genom projektet The Culture House. Projektet avslutas efter 2019 och vad som sker sedan vet ingen. Huset där verksamheten bedrivs ägs idag av Flens kommun, via fastighetsbolaget FKAB. Många vill fortsätta att utveckla kulturen och medborgarengagemanget även efter årsskiftet - men var ska vi då ta vägen?

Under 2018 genomfördes en enkätundersökning i kommunen där enskilda kulturutövare, kulturföretag och föreningar fick frågor. Svaren visade på ett stort behov av att mötas och samarbeta, producera och ta del av kulturupplevelser, och kanske även hjälpa varandra med gemensamma stödtjänster för småföretag och föreningsliv.

Håller du med oss, så skriv under! Listan kommer att överlämnas till politiker och tjänstepersoner i Flens kommun. Det är bra om våra folkvalda ser de behov som finns i kommunen.

Hur den kommer att överlämnas

Lämnas på papper och digitalt till kommunfullmäktige.

Flen

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL