Hoppa till huvudinnehåll

Till: IF Metalls kongressdelegater

Skrota industriavtalet - Höj lönerna!

Till alla industriarbetare, medlemmar inom IF Metall, utskickat till alla IF Metalls avdelningar och klubbar runtom i Sverige.

I kommande avtalsrörelse har industrifacken valt att inte kräva mer än 4,4% i löneökningar för att inte bidra till en skenande inflationsspiral. Vi är några stycken som menar att det är fel och det vill vi lyfta på kongressen i slutet av månaden.

Varför är det fel? För att det är dyrt att leva nu. En löneökning på 4,4% justerat mot inflationen är en reallönesänkning på ~ 4,6%. Det är en dålig deal. Vi behöver kompenseras för de dyrare levnadsomkostnaderna.

Vi vänder oss med den här namnlistan mot den strategi vårt fackförbund antagit och grunderna de står på. Förklaringarna håller inte och taktiken går emot våra intressen som medlemmar. Vi måste tala om motsättningarna mellan vinster och löner i vår ekonomi. Det finns ett pris för ekonomisk politik och frågan är vem som ska betala. När vinster stiger är det på bekostnad av våra löner. Här kan vi inte nå samförstånd med parten vi förhandlar mot i avtalsrörelsen.

Vi tänker inte ta ansvaret för hela samhällsekonomin och på bekostnad av oss själva acceptera de förklaringsmodeller motparten ger och som vår fackliga ledning återger. Om inte ens facket kan vakta våra intressen här - vem ska då göra det?

Lönerna har stigit mycket mindre än vinsterna i Sverige de senaste decennierna. Inflationen beror mer på vinstjakten än på lönehöjningarna. Lönekrav driver inte inflationen som det nu presenteras från höger och vänster. Läs: FN-publikationen ”Economic Survey of Europe in 1985–86".

Vi ser inte att högre lönekrav är riskfyllda annat än för motparten. De förhandlar hårt för att de har mest att förlora. De tar inte det samhällsansvar vi förväntas göra. De pratar om sämre konkurrenskraft. De hotar med mindre arbetstillfällen. Sanningen är att våra industrier är mycket konkurrenskraftiga. Sanningen är att arbetslöshet finns för att hålla nere löner. Källa: industrifackens agerande i dag.

Vår motpart skor sig på vår fackförenings inbillade maktlöshetssjuka.

Låt oss bryta den!

I Dagens Industri den 18/9 gick Veli Pekka Säikkälä ut med lönekravet och som grund ligger mantrat om att höga lönekrav absolut leder till ännu mer inflation.
Detta är samma förklaringsmodell som arbetsgivarna använt sig av i olika debattartiklar för att få fackföreningar att framstå som oansvariga i en eventuell krissituation när de kräver högre löner.

Huruvida inflationen beror på rovgiriga företagare, kriget i Ukraina eller sanktionerna mot Ryssland är egentligen irrelevant. Det som faktiskt betyder något är att levnadsomkostnaderna för oss industriarbetare, och alla andra inom LO-kollektivet, kraftigt har ökat. Räntehöjningarna straffar de av oss som har kunnat och valt att äga vårt boende, och fastighetsägarna vill kväva oss otrygga hyresgäster med hyreshöjning på 10%. Skenande mat- och energipriser tömmer våra plånböcker och de ökande drivmedelspriserna slår ut oss på landsbygden.

Varför ska vi behöva betala priset för krisen vi inte har skapat? Vi kräver högre löner!

IF Metall har i sin lönepolicy slagit fast att vi lever i en globaliserad värld och vi måste därför ta hänsyn till Sveriges konkurrenskraft i omvärlden, Sverige är ett exportland. En sådan policy bäddar för att vara återhållsam i lönebildningen. En svensk industriarbetare kan inte konkurrera med en indisk eller ungersk industriarbetare när det kommer till lönsamhet, utan enbart i kvalité och kunskapsnivåer. Det är med den här inställningen lönebildningen har fixerats till inflationsmålet på 2 procent om året, där “märket” de senaste åren legat.

I IF Metalls stadgar kan vi läsa under §14 Kongressen Mom 1. Uppgift följande:
“För att under pågående ordinarie kongress kunna ta upp nya frågor till behandling krävs beslut med 3/4 majoritet.”

Vi måste påverka våra valda ombud till vårt förbunds högsta beslutande organ att lyfta frågan med hjälp av denna stadga. Om vi höjer rösten tillsammans och litar till våra kollektiva krafter, så kan vi flytta berg. Men det kräver att alla hjälps åt och bidrar till namninsamlingen. Visa den för dina kollegor, dina vänner och dina förtroendevalda. Tillsammans kräver vi att ledningen öppnar upp för en kritisk diskussion om IF Metalls faktiska stridbarhet i avtalsrörelsen.

Skriv under vår namninsamling och bidra till förändringen! Vi förtjänar mer!

Varför är det viktigt?

Det är viktigt att vi industriarbetare höjer rösten och kräver kompensation för den skyhöga inflationen. Arbetare ska inte behöva bära krisens kostnader och prisökningarna! Vi måste pressa våra förtroendevalda till kämpa för en skälig höjning av lönerna så vi får värdiga livsvillkor! Det samförstånd som IF Metall uttrycker för arbetsgivarsidans förklaringsmodeller måste diskuteras kritiskt. Vi menar att det inte ligger i vårat intresse att så enkelt springa det ärendet.

Hur den kommer att överlämnas

Till IF Metalls kongressdelegater vid kongressen den 28 november i Göteborg!

Länkar

Uppdateringar

2022-11-21 21:39:04 +0100

100 underskrifter!
Fan vad grymma ni är!

När vi påbörjade namninsamlingen så trodde vi nog inte att vi skulle komma upp till 100 namn inför kongressen, men här är vi nu! Tack så himla mycket!
Nu är det bara en vecka kvar till kongressen går av stapeln. Vi kommer vara där och lämna över namninsamlingen. Under dagen kommer vi att manifestera utanför, med kravet att höja lönerna.

Kongressen är bara början på detta. Namninsamlingen är tänkt att fortsätta efter kongressen. Sista ordet är inte lagt förens 31 mars, när ett nytt avtal är slutet. Fram tills dess fortsätter arbetet, precis som vanligt!

2022-11-21 19:21:46 +0100

100 underskrifter nådda

2022-11-11 20:14:51 +0100

50 underskrifter nådda

2022-11-06 12:06:36 +0100

25 underskrifter nådda

2022-11-04 09:35:19 +0100

Utöver det vill vi även upplysa om denna, en månad gamla, debattartikel av gruvarbetaren Waldemar Tapojärvi. Den sätter känslan i det utspel av Veli-Pekka Säikkälä i september som även denna namninsamling tar sitt avstamp i. Vi uppmuntrar att man delar även denna debattartikel!

Allt gott så länge, så hörs vi av längre fram! Vi ska försöka att kontinuerligt följa upp namninsamlingen och sprida den vidare!

https://da.se/2022/10/if-metalls-uttalanden-en-rak-kaftsmall-i-medlemmarnas-ansikten/

2022-11-04 09:34:48 +0100

Hej, alla ni som vill bidra till en förändrad lönebildning!

Igår så publicerades ett debattinlägg i förmån för namninsamlingen i IF Metalls medlemstidningen Dagens Industri. Den går att läsa via den bifogade länken längst ner i detta meddelande. Likt med hela det här initiativet så krävs det att vi hjälps åt att sprida namninsamlingen och uppmärksammar flera om att den existerar. Därför ber vi er att också dela denna debattartikel.

Utöver det så skickades det idag ut ett brev tillsammans med uppropet till ett flertal verkstadsklubbar. Dessa verkstadsklubbar är verksamma inom de topp 10 bolag som gjorde de fetaste vinsterna förra året. Det är uteslutande bolag som är verksamma inom samma avtalsområde som oss. Nu är det så att alla bolagens verkstadsklubbar går det inte att få tag i utdelningsadresser, så vi behöver hjälp med få in adresser man kan skicka brev till.

https://da.se/2022/11/nu-tar-vi-lonekampen-till-if-metalls-kongress/

2022-11-01 10:11:33 +0100

10 underskrifter nådda