Till: Socialdemokraterna

Skydda arbetsrätten

Hej Stefan Löfvén du har alltid sagt att vi ska försvara den Svenska modellen men nu låter det som om du veknar för Lööf. Hon strävar efter en modell mer lik den Amerikanska vilket är dåligt för vanliga arbetare och för jämlikheten. Låt inte vilja att regera gå före som socialdemokratiska grundvärderingarna. Det är bättre att gå i opposition än att svika arbetarna.

Varför är det viktigt?

Att skydda arbetsrätten är viktigt av flera skäl. Ett är att det skapar en trygghet på arbetsmarknaden. Tryggheten gör att arbetare törs klaga om det är tex en farlig arbetsmiljö eller om det är andra problem. Det skyddar även arbetare som är äldre eller på annat sätt riskerar att bytas ut.