Hoppa till huvudinnehåll

Till: Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län

Skydda naturreservatet Hågadalen-Nåsten

Kampanjen är avslutad.

Skydda naturreservatet Hågadalen-Nåsten från vinstdrivande skogsbruk.

Varför är det viktigt?

Området innehåller höga naturvärden som alltid är värt att skydda. Dessutom behöver de boende i Uppsala stad skyddade stadsnära naturområden för rekreation som bidrar till en högre levnadsstandard och bättre hälsa (fysisk såväl som psykisk).

Läs mer här:
https://uppsala.naturskyddsforeningen.se/2020/11/17/uppsala-universitet-planerar-jattehygge-i-hagadalen-nastens-naturreservat-pressmeddelande-2020-11-17/

755 91 Uppsala, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-11-27 10:44:47 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-11-25 06:42:52 +0100

500 underskrifter nådda

2020-11-23 22:02:43 +0100

100 underskrifter nådda

2020-11-23 19:49:52 +0100

50 underskrifter nådda

2020-11-23 18:09:46 +0100

25 underskrifter nådda

2020-11-23 16:47:23 +0100

10 underskrifter nådda