Hoppa till huvudinnehåll

Till: Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län

Skydda naturreservatet Hågadalen-Nåsten

Kampanjen är avslutad.

Skydda naturreservatet Hågadalen-Nåsten

Skydda naturreservatet Hågadalen-Nåsten från vinstdrivande skogsbruk.

Varför är det viktigt?

Området innehåller höga naturvärden som alltid är värt att skydda. Dessutom behöver de boende i Uppsala stad skyddade stadsnära naturområden för rekreation som bidrar till en högre levnadsstandard och bättre hälsa (fysisk såväl som psykisk).

Läs mer här:
https://uppsala.naturskyddsforeningen.se/2020/11/17/uppsala-universitet-planerar-jattehygge-i-hagadalen-nastens-naturreservat-pressmeddelande-2020-11-17/

755 91 Uppsala, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Väl bevarad är oerhört viktigt i dessa tider med klimatförvandlingar, för att inte tala om hur viktig närhet till fin skog för storstadsinvånare.
  • Bevarandet av intakt skog som aldrig tidigare avverkats är viktigt för den biologiska mångfalden.
  • Skogsskövlingen måste stoppas, både i Sverige och i den övriga världen för annars kommer det snart inte finnas någon skog kvar alls på jordklotet med katastrofala följder för miljön. Skogen spelar en stor roll för många både som rekreation och hälsobefrämjande fritid och är livsmiljö för många djurarter. Dessutom producerar våra skogar en stor del av det syre vi andas och skulle dom försvinna skulle också en stor del av syret allt levande behöver försvinna.

Uppdateringar

2020-11-27 10:44:47 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-11-25 06:42:52 +0100

500 underskrifter nådda

2020-11-23 22:02:43 +0100

100 underskrifter nådda

2020-11-23 19:49:52 +0100

50 underskrifter nådda

2020-11-23 18:09:46 +0100

25 underskrifter nådda

2020-11-23 16:47:23 +0100

10 underskrifter nådda