Hoppa till huvudinnehåll

Till: Svenska EU-parlamentariker och ministrar

Stärkt skydd av HBTQ+ rättigheter inom EU

Europeiska rådet har under flera år blockerat ett direktiv om diskriminering utanför arbetsplatsen. Något som jag anser är förkastligt. Enligt Europeiska Unionens fundamentala rättigheter så ska diskriminering gentemot, bland annat HBTQ+, personer vara förbjudet.

Jag vill nu att Europeiska Unionen agerar. Kommissionären för jämlikhet, Helena Dalli, bör ta intiativ för att återigen ta upp förhandlingarna. EU behöver en strategi för att säkerställa att HBTQ+ personers rättigheter skyddas.

För att få detta hända så krävs det att situationen sätts på tapeten i Bryssel. Jag vill därför sätta press på våra svenska EU-parlamentariker och ministrar för att belysa att vi som en nation vill se en förändring.

Varför är det viktigt?

Detta är viktigt då vi ser att hatpropaganda riktad mot HBTQ+ personer förekommer i hela Europa. Just nu ser vi till exempel de "kärnfamiljsfrämjande" zonerna i Polen som är ett tydligt exempel på hur HBTQ+ personer diskrimineras innanför EUs gränser. Enligt ILGA Europas årliga rapport 2019 så har förutsättningarna för HBTQ+ aktivister försämrats under de senaste åren och våldet mot dessa har ökat.

Även Sverige pekat i samma rapport ut för att behöva förändra sin asyllagstiftning för att utvidga skyddet för HBTQ+ personer, samt för att ta fram en reformerad könstillhörighetslag. Detta har inte skett trots löften från regeringen. Detta visar återigen på att rättigheterna för HBTQ+ personer innanför EUs gränser behöver förstärkas. Detta är något som inte längre kan vänta.

Det är dags att vi visar var vi står. EU måste ha en tillförlitlig strategi för att kunna garantera EU-medborgare det skydd som de lovar.

Uppdateringar

2020-06-15 14:26:58 +0200

100 underskrifter nådda

2020-06-14 12:45:11 +0200

50 underskrifter nådda

2020-06-14 10:40:19 +0200

25 underskrifter nådda

2020-06-14 09:45:07 +0200

10 underskrifter nådda