Hoppa till huvudinnehåll

Till: Länsstyrelsen, Kristinehamns kommun

Stopp till bergtäkt i Frosterud

Avslag på ansökan om bergtäkt i Frosterud

Varför är det viktigt?

Kan förstöra vattenförsörjning i rudskoga
Ljud och påverkan
Djurliv
Natur och miljö
Fritid
Jakt
Mycket Tung Trafik

Rudskoga, 681 96 Kristinehamn, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-02-22 12:54:56 +0100

25 underskrifter nådda

2021-02-21 10:28:54 +0100

10 underskrifter nådda