Hoppa till huvudinnehåll

Till: Till beslutande lokala politiker i Borlänge

Stoppa Detaljplanen "Ornäs Hamn"

Stoppa Detaljplanen "Ornäs Hamn"

Politiker!!! Ta ert förnuft tillfånga och rösta för att inte bygga bostäder på redan etablerad mark för idrott, friluftsliv och sociala kontakter. Förstör inte den enda öppna ytan vi har i byn mot sjön.

Varför är det viktigt?

Kära invånare, tiden är knapp... Fyll i ditt namn idag, din röst kan vara helt avgörande.

Borlänge kommun avser att detaljplanelägga och upphäva strandskyddet inom de mest centrala strandnära delarna av Ornäs. Detaljplanen kommer att möjliggöra byggnation av cirka 90 bostäder på nuvarande fotbollsplanen där Ornäs BK har sin verksamhet, kommunen planerar inte att anlägga någon ersättningsplan i Ornäs. Utbyggnad av hamnen, den s.k. badbryggan försvinner och Ornäs blir helt utan en badplats. Grusläggning av en stor grönyta för uppställning av fler båtar och parkering. Det betyder att Ornäs BK, grönområdena, öppenheten mot sjön och badbryggan försvinner till fördel för fler bostäder.

Ornäs IP som dessutom är en av femton utvalda finalister i kvällstidningen Expressens tävling om "Sveriges finaste IP" se länk. https://www.expressen.se/sport/foreningsliv/har-ar-de-15-finalisterna-till-sveriges-finaste-ip/

Vi anser att detaljplanen tar bort flera av de värden som finns i Ornäs men inte åtgärdar någon brist för oss som redan bor i Ornäs. Vilket även framförts vid samråd och via skrivelser utan att få gehör. Planen tillgodoser i stort enbart kommunens intressen av att bygga attraktiva sjönära bostäder.

För mer information se vår Facebook sida: https://www.facebook.com/Stoppa-detaljplanen-Orn%C3%A4s-Hamn-100395988383218/?view_public_for=100395988383218

Dela gärna länken vidare på sociala medier, vi behöver allt stöd vi kan få. Detta är viktigt! Stort Tack!

784 77 Ornäs, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Jag förstår inte varför fast min syster tvingade mig att skriva under
  • Ornäs överlag är en av dem platserna i Borlänge kommun där utsikten och miljön är underbar. Närhet till fotbollsplanen som är en av dem finaste och dessutom med en fantastisk utsikt. Varför förstöra något så fint med att bygga upp lägenheter och belasta skolor och dagis ännu mera. Varför förstöra något som redan bra??
  • Den bästa fotbollsplanen som finns, bör bevaras i alla tider! Den fina utsikten mot sjön och by-känslan kommer försvinna om det slås upp lägenheter där.

Uppdateringar

2020-07-02 00:49:42 +0200

500 underskrifter nådda

2020-06-27 08:33:11 +0200

100 underskrifter nådda

2020-06-26 22:45:38 +0200

50 underskrifter nådda

2020-06-26 21:04:58 +0200

25 underskrifter nådda

2020-06-26 19:41:31 +0200

10 underskrifter nådda