Hoppa till huvudinnehåll

Till: Riksdagen

Stoppa föreslagen lönegräns för arbetstillstånd i Sverige

Photo by Marten Bjork on Unsplash

Hej,

Vi är många som är oroade över förslaget om att höja lönetaket för personer med arbetstillstånd i Sverige från och med oktober 2023. Förslaget kan ha en betydande påverkan på personer som redan bor och arbetar här med ett arbetstillstånd. Det kan bli svårare för dem att upprätthålla sin nuvarande livsstil och försörja sig själva och sina familjer. För många personer som redan har fått arbetstillstånd kan det bli svårt att uppfylla de nya lönekraven, vilket kan sätta deras bosättnings- och anställningsstatus på spel. Detta kan resultera i att de behöver lämna Sverige, trots alla de år som de har arbetat och bidragit.

Det som står på spel är försörjning och trygghet för tusentals personer som redan har byggt upp sina liv här i Sverige. De har gjort betydande bidrag till landet och dess ekonomi och är en viktig del av samhället. Om de nya förslagen genomförs kan det leda till ökad arbetslöshet, förlust av kompetenta medarbetare och en negativ påverkan på ekonomin. Den psykiska stressen som dessa människor just nu går igenom är extrem, då de har sökt sig hit för trygghet men blir bemötta med ord om att de inte är tillräckligt värdefulla för att beviljas att stanna.

beslutsfattarna måste undanta de som redan har arbetstillstånd eller uppehållstillstånd från löneökningen och sänka det planerade lönetaket. Omedelbar åtgärd är nödvändig för att säkerställa att människors liv inte förstörs och att de kan fortsätta att leva, arbeta och bidra i Sverige.

Varför är det viktigt?

Vi måste agera nu. Låt oss stå tillsammans för att skydda rättigheterna och välbefinnandet för våra medmänniskor och visa att vi står enade inför dessa föreslagna förändringar. Ditt deltagande är avgörande, och din röst spelar roll. Tack.

Uppdateringar

2023-07-26 10:29:10 +0200

25 underskrifter nådda

2023-05-06 20:23:18 +0200

10 underskrifter nådda