Hoppa till huvudinnehåll

Till: Lidköpings Kommun

Stoppa förslaget om avgift för boendestöd i Lidköpings kommun

Att de ska lägga ned förslaget att ta ut en avgift på över 2 000 kr från brukare som har insatsen boendestöd, som är avgörande för att de ska kunna ett normalt liv.

Varför är det viktigt?

För att denna grupp har väldigt små ekonomiska medel, samt att många kommer av ekonomiska skäl att tacka nej till insatsen vilket kommer få förödande följer med vräkningar, sociala problem, som kommer kosta hyresvärdarna, kommunen, närstående, och många andra långt mycket större belopp i slutändan än att i fortsättningen låta insatsen vara kostnadsfri.
Visserligen kan avgiften sättas ned vid låg inkomst, men får då konsekvensen att dessa personer inte får incitament kunna göra något för att förbättra sin situation som att t.ex. kunna öka sina arbetsförmåga då avgiften kommer äta upp eventuell inkomstökning varpå de för dessa individer blir onödigt att anstränga sig mer.

https://www.lidkopingsnytt.nu/2020/10/22/forslag-avgift-for-boendestod/

Hur den kommer att överlämnas

Elektroniskt

Lidköping, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2024-02-15 22:30:41 +0100

100 underskrifter nådda

2021-01-30 18:40:22 +0100

Så här katastrofalt kan det bli om avgiften blir verklighet - se det prospektiva TV-programmet från hösten 2021 som visar misären avgiften orsaka(r|t) https://youtu.be/PEHauGzPzaM

2020-11-01 18:59:22 +0100

50 underskrifter nådda

2020-11-01 09:55:58 +0100

25 underskrifter nådda

2020-11-01 08:54:41 +0100

10 underskrifter nådda