Hoppa till huvudinnehåll

Till: Andreas Bohlin ordförande i vård och omsorgsnämnden i Norrköpings kommun

Stoppa ”hälsoscheman” i Norrköping!

Norrköpings kommun måste stoppa de hälsoscheman som finns på våra vård och omsorgsenheter runt om i kommunen. Intervjuer, undersökningar och berättelser visar att en stor andel anställda är missnöjda med det sätt som hälsoscheman har införts. Trots att det ju finns enheter det fungerar på, är det allt för många det inte gör det på! Sedan 2019, när dessa scheman infördes, har fler och fler anställda slutat för andra arbeten, blivit sjukskrivna eller valt att gå i pension i förtid. Norrköpings kommun stoltserar med hela 98% heltidsanställda. I realiteten är det endast 65% som arbetar heltid, då många tar s.k. partiell tjänstledighet för att orka. Ett glapp på en tredjedel! Det är många, med tanke på att målet är att alla ska arbeta heltid i kommunen. En stor anledning till detta är förutom en dålig arbetsmiljö på alldeles för många enheter och för få personal till det jobb man gör, också de s.k. "hälsoscheman" som införts. På många enheter vittnar personalen om en stressig arbetsmiljö, för många och korta pass som gör att återhämtningen tar skada då hälsoscheman lagt på fler pass på schemat för att täcka de arbetsintensiva timmarna och vakanta (tomma) schemaraderna. Och ett inskränkt privatliv på grund av detta. Man orkar helt enkelt inte planera och genomföra familjeaktiviteter etc utan tycker att jobbet tar all energi! Jobba, äta, sova. För nattarbetare med hälsoscheman tar det åtskilligt många fler dagar att sova ikapp än förut, för att man fått kortare nätter men fler arbetspass, som involverar dag/kvällsjobb också.
Ni beslutsfattare måste agera! Först och främst genom att börja lyssna på oss på golvet, och ge oss rätten att ha ett privatliv med! Ge oss rätten att vara med och påverka vår schemaläggning och vår arbetsmiljö! Ge oss oss den insyn och transparens som kommunens hemsida stoltserar med! Nu!

Varför är det viktigt?

Om inte något drastiskt sker snart, kommer vi i framtiden ha sämre kompetens inom yrket, färre som vill utbilda dig och arbeta inom vård och omsorg, och fler som redan arbetar kommer att sluta. Ovärderlig kompetens slängs bort, och till vilken nytta? Det går ut över tredje part, dom vi egentligen ska sätta först! Våra gamla och sjuka! Redan nu är det många, som på grund av hälsoscheman och ett chefskap som inte lyssnar, slutar för att gå vidare, Sjukskrivningarna inom sektorn går nu sky high! Många väljer också att pensionera sig i förtid! Är det så vi vill ha det, på grund av att chefer och politiker inte lyssnar?

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer att överlämnas vid lämpligt tillfälle till både vård och omsorgsdirektör Magnus Johansson och ordförande i vård och omsorgsnämnden Andreas Bohlin. Detta kommer ske i närvaro av inbjuden media.

Norrköping, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-01-04 06:47:23 +0100

1,000 underskrifter nådda

2021-07-13 11:51:10 +0200

500 underskrifter nådda

2021-07-09 18:48:14 +0200

100 underskrifter nådda

2021-07-09 17:49:15 +0200

50 underskrifter nådda

2021-07-09 17:26:37 +0200

25 underskrifter nådda

2021-07-09 17:12:37 +0200

10 underskrifter nådda