Hoppa till huvudinnehåll

Till: Mora kommun

Stoppa nedskärningar i skolan, Mora kommun

Kära kommunpolitiker!

Genomför inte förslaget om nedskärningar av lärartjänster och andra resurser. Förslaget innebär drastiska förändringar som påverkar både lärare och elevers framtid i Mora kommun.

Varför är det viktigt?

I veckan nådde information kring förslaget att ta bort 15 tjänster på våran skola fram till oss elever. Det skulle innebära att 5 klasser slås ihop till 4, med ca 30 elever i varje klassrum. Trots detta skulle det bli färre resurser att tillgå i varje klass.

Under höstterminen 2016 upplevde vi att klassrumsklimatet var stökigt med svår arbetsro. Detta berodde på att lärarnas undervisning inte räckte till för alla elevers olika förutsättningar och behov, vilket fick en del elever att istället störa sina kamrater under lektionen, eller inte vara där alls. När vi senare fick tillgång till en studio, kunde vi se en påtaglig förbättring av arbetsron och fler elever fick möjligheten att nå målen med hjälp att resurserna i studion.

Det finns även elever som har särskilt stöd som kommer att drabbas.

Därför tycker vi att det är viktigt att få behålla studion med resurserna för att inte hamna i samma situation som vi befann oss i året 2016.

Genom att sparka personal på våran skola kommer vi även mötas av betydande konsekvenser för de lärare som blir kvar. Dessa lärare kommer att få avsevärt stressigare dagar och scheman, med mindre tid för att hjälpa varje enskild elev. Som det ser ut just nu, tycker vi att lärarna precis hinner hjälpa oss under lektionstid. Om ni då utökar klasserna och drar ner på resurserna kommer vi att mötas av en konsekvens där alla inte har möjlighet till den hjälp de behöver.

Därför har vi i årskurs 7-9 på Morkarlbyhöjdens skola påbörjat en namninsamling för att visa att vi säger ifrån till detta förslag, De som skrivit sitt namn i insamlingen vill stoppa idén om sparka personal eftersom vi anser dom vara oerhört nödvändiga för fler godkända resultat och bättre arbetsro i klasserna.
Mora kommun

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2019-04-25 21:50:33 +0200

1,000 underskrifter nådda

2019-04-05 00:43:45 +0200

500 underskrifter nådda

2019-04-04 15:40:44 +0200

100 underskrifter nådda

2019-04-04 14:35:50 +0200

50 underskrifter nådda

2019-04-04 13:38:15 +0200

25 underskrifter nådda

2019-04-04 13:04:11 +0200

10 underskrifter nådda