Hoppa till huvudinnehåll

Till: Bun på Region Gotland, fsk chef Ulrika Westin samt Lena Gustavsson

Stoppa nedskärningarna på förskolan Holken i Klintehamn

Vi vill att dem ska slopa nedskärningarna och besparingarna på vår förskola!
Vi vill inte få större barngrupper! Ersätta de 5 pedagoger som slutar till hösten

Varför är det viktigt?

Detta är väldigt viktigt för barnen och pedagogernas arbetsmiljö och det kommer påverka barnen negativt med att pedagogerna ska räcka till, till så många fler... deras tanke är att öka barngruppen från dagens 18-20 till 25/26 med i princip samma antal pedagoger.
Pedagogerna har fått tips att använda öronproppar om man lider av högre ljudnivå och då undrar vi om detta även gäller barnen?? Det finns barn som är fler timmar på fsk än en heltidsarbetande pedagog... Alltså utsätts barnen för fler timmars oljud än vad pedagogerna gör..
Samt kommer infektionsrisken öka markant med så många fler människor på samma yta.
Klintehamn

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2018-08-29 22:27:44 +0200

Vi har haft politikermöte förra veckan, och dem lyssnade och tog in det vi sa och hade konkreta synpunkter på. Dem ska begära insyn och hålla tät kontakt med Fsk Holken och se att det blir förändringar organisatoriskt, bättre dialoger/information och bättre rutiner över lag.

2018-08-16 22:38:24 +0200

Nu har vi haft ett möte med förvaltningen, nästa steg är att bjuda in politikerna och BUN på möte v34. Kampen fortsätter även fast förskolan dragit igång sin omorganisation.

2018-08-05 10:34:39 +0200

100 underskrifter nådda

2018-08-04 23:19:31 +0200

50 underskrifter nådda

2018-08-04 22:27:30 +0200

25 underskrifter nådda

2018-08-04 21:39:52 +0200

10 underskrifter nådda