Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges regering

Stoppa P1-slakten!

Photo by Matt Botsford on Unsplash
Stoppa P1-slakten!

Radioprogram kommer och går, det är inget konstigt med det. Men nu ska Sveriges radio (SR) spara 250 miljoner kronor! Av dem beräknas 130-150 miljoner tas från programenheten.
P1-program som kommer att försvinna under 2024:
• Människor och tro
https://sverigesradio.se/manniskorochtro
• Radioföljetongen
https://sverigesradio.se/ljudbocker
• Odla med P1
https://sverigesradio.se/odlamedp1
• Public service, satirprogram som en del av God morgon världen
https://sverigesradio.se/publicservice

Detta är program som verkligen uppskattas av många av oss lyssnare. Att lägga ned dem av besparingsskäl vore vansinnigt! Redan nu sparas pengar genom att man repriserar många program, dels från tidigare på dagen, dels från bara något år tillbaka - trots att alla program går att hitta i appen SR play.

Det finns förstås olika alternativ till denna besparing: att höja public service-avgiften (som i år ligger på maximalt 1 219 kronor per person) eller att höja inkomstskatten är två av dem.

Även Sveriges television (SvT) har ett sparkrav: på 400 miljoner. Eftersom jag själv ser relativt sällan på tv är jag inte så insatt i vad denna besparing innebär. Vad gäller Utbildningsradion (UR) hittar jag ingen information om att de måste spara.

Förutom den ekonomiska besparingen har flera partier riktat kritik mot public service.
Detta kan man exempelvis läsa i Sverigedemokraternas Motion 2020/21:803 av Aron Emilsson m.fl. (SD):
”Sverigedemokraterna kritiska till Public services utbud”
”De senaste åren har bolagen fått kritik för att ägna sig i allt för hög grad åt innehåll som den kommersiella marknaden kan tillhandahålla, med ett lågt bildningsvärde. Public service borde i mindre utsträckning ägna sig åt innehåll som är kommersiellt gångbart. Bolagen bör samtidigt se över hur de kan säkra att de lever upp till uppdraget om kvalitet. Verksamheten bör bli smalare och vassare.”

”Många upplever att public service-bolagen de senaste åren brustit i sitt uppdrag om saklig informationsförmedling och opartiskt innehåll. Vi tror att en del av landets nuvarande utmaningar hade kunnat lindras, eller undvikas om medborgarna fått full insikt och förståelse i vad vissa politiska förslag skulle komma att få för konsekvenser. Det talas om en åsiktskorridor i hela mediesfären, en åsiktskorridor som public service tyvärr hållit sig inom.”

Förra året tillsatte regeringen en kommitté ”för långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service” som ska slutredovisas senast i april i år. Den ska vi hålla ögonen på!

Public service fyller en viktig funktion i samhället. Vi är många som tar del av bl.a. nyheter, (folk)bildning och underhållning via SR, SvT och UR.

Stoppa besparingarna på public service! Till att börja med: se till att Sveriges radio återinsätter de program som de planerar att lägga ned:
• Människor och tro
• Radioföljetongen
• Odla med P1
• Public service, satirprogrammet som en del av God morgon världen

och avstyr alla framtida programnedläggning av besparingsskäl!

Från en engagerad radiolyssnare

Källor
https://sverigesradio.se/artikel/sa-paverkas-sveriges-radios-utbud-i-tider-av-besparingarhttps://sverigesradio.se/artikel/sa-paverkas-sveriges-radios-utbud-i-tider-av-besparingar
https://omoss.svt.se/arkiv/nyhetsarkiv/2023-10-04-400-miljoner-kronor-i-besparingar-pa-svt.html
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/askattsedelochskattetabeller/publicserviceavgift.4.22501d9e166a8cb399f31dd.htm l
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/public-service-fragor-_H802803/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/02/regeringen-tillsatter-kommitte-for-langsiktiga-villkor-for-ett-hallfast-och-oberoende-public-service/

Varför är det viktigt?

Public service fyller en viktig funktion i samhället. Vi är många som tar del av bl.a. nyheter, (folk)bildning och underhållning via SR, SvT och UR. Låt oss därför tillsammans se till att Sveriges radio, Sveriges television och Utbildningsradion får de medel de behöver.
Steg 1 är att stoppa slakten på P1:s programutbud.

Uppdateringar

2024-02-11 14:02:45 +0100

10 underskrifter nådda