Hoppa till huvudinnehåll

Till: Styrande politiker i kommunfullmäktige i Partille

Stoppa planerna på bebyggelse i naturområdet Björnekulla i Partille!

Bevara Björnekullarna som ett naturområde. Vi behöver skogen för att värna den biologiska mångfalden, klimatet och som den gröna lunga det är för människor och djur idag.

Varför är det viktigt?

Att bebygga Björnekullarna med upp till 3000 nya bostäder och 40 000m2 lokalyta enligt den fördjupade översiktsplanen för Södra Centrum, som Kommunfullmäktige ska besluta om i februari, skulle innebära att:

- 2/3 delar av naturområdet och skogen på Björnekullarna försvinner.
- Partille ökar sin klimatpåverkan.
- Den biologiska mångfalden i Partille minskar.
-Natur där 10 rödlistade arter finns idag förstörs.
- Trafiken förväntas fördubblas vid Oluff Nilssons väg, Tingsvägen och Parallellvägen.
- Luftkvaliteten försämras och bullret för invånarna runt om ökar.
- Partilles utsatthet vid torka och kraftiga skyfall ökar.
- Det finns risker förknippade med dagvatten, översvämningar och skador på Säveån.

Läs mer om detta genom att söka på ”fördjupad översiktsplan för Partille södra centrum”.

Agera genom att skriva under, tala med andra Partillebor, kontakta lokala politiker i styret på kommunens hemsida finns kontaktuppgifter, skriv insändare till lokalpressen och inlägg i sociala media. Din röst spelar roll!

Miljöpartiet i Partille kommer att göra allt vad vi kan för att bevara naturområdet Björnekulla.
Partille, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-02-26 18:41:47 +0100

Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp har beslutat att inte avsluta namninsamlingen inför kommunfullmäktige den 28 februari, utan låta listan ligga uppe för att ännu fler ska kunna skriva på. Hjälp gärna till att sprida fortsatt! Vi kommer att använda namninsamlingen och det antal underskrifter som hittills kommit in i debatten och i det fortsatta arbetet.

2023-02-19 19:16:17 +0100

Vi är nu över 170personer som skrivit på listan. I veckans nummer av Lokalnytt Partille debatteras frågan efter Miljöpartiets insändare den 7 februari. https://lokalpressen.eu/insandare-partille

Tack för ditt engagemang!

Med vänliga hälsningar
Therese

2023-01-31 12:19:32 +0100

100 underskrifter nådda

2023-01-29 13:38:44 +0100

50 underskrifter nådda

2023-01-29 11:46:02 +0100

25 underskrifter nådda

2023-01-29 09:33:57 +0100

10 underskrifter nådda