Hoppa till huvudinnehåll

Till: Katarina Prick

Stoppa Skövde Bostäders fönsterbyte

Skövde Bostäder vill kassera tusentals tidstypiska och kulturhistoriskt värdefulla träfönster för ett ersätta dem med nya i aluminium. De nya fönstren kan inte underhållas och har därmed kort livslängd. Vill man minska fönsters energiåtgång kan man med fördel sätta in ett isolerglas. Det går fort, kostar lite och byggnadens tidstypiska arkitektur bibehålls. Vad väntar Skövde Bostäder på?

Varför är det viktigt?

När allmännyttiga kommunala bostadsbolag kasserar vårt byggnadsarv för att de inte vill underhålla det som är tidstypiskt bygger de på sopberget och ur ett livscykelperspektiv gör de det svårare att nå miljömålen. Vi måste ställa om så att vi vårdar och bevarar det befintliga så länge det är möjligt. Gör vi det minskar vi miljöpåverkan och vårt byggnadsarv skyddas.

Skövde, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-01-07 16:48:54 +0100

500 underskrifter nådda

2023-01-04 19:34:17 +0100

100 underskrifter nådda

2023-01-04 13:50:23 +0100

50 underskrifter nådda

2023-01-04 11:48:44 +0100

25 underskrifter nådda

2023-01-04 10:57:29 +0100

10 underskrifter nådda