Hoppa till huvudinnehåll

Till: Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämndden i Värmdö. Ordförande Lars-Erik Alversjö med ledarmöter.

Stoppa Stenkrossen i Älvsby industirområde!

Följ beslutad DP 222 med avseende på miljö, hälsa och säkerhet, och bevara WWF:s arbete med restaurering av Hemmesta sjöäng. Säg nej till Stenkross i Älsvby Indutriområde

Varför är det viktigt?

Älvsby 1:131: Förfrågan om yttrande över tillfällig krossverksamhet.

Värmdö kommun har sickat ut denna förfrågan till några fastigheter i Evlinge området.
Vi anser att denna fråga berör betydligt fler fastighetsägare och boende i Värmdö än de som har fått förfrågan, därav denna Namninsamling.

Om du vill vara med och stå upp för miljö, hälsa och säkerhet i Värmdö så är detta din chans att påverka!
Detta innebär etableringen av stenkrossen i Älvsby Industriområde:

1. 100 000 ton sten ska krossas. Detta innebär att minst 3 800 tungt lastade transporter med släp, kommer att gå igenom Värmdö. Troligen ännu fler än detta eftersom att stenen både ska transporteras till krossen igenom värmdö och sedan ut genom Värmdö igen.
Trafiksituationen på Värmdö är redan ansträngd och särskilt sträckan Mölnvik-Grisslinge-Hemmesta och vidare mot Saltarö och Bullandö där transporterna kommer gå.

2. Lakvatten riskerar att förorena Hemmesta sjöäng.
Krossmassorna innehåller inte helt sällan föroreningar såsom metaller, sulfat, svavel och liknande, som innebär stor risk för förödelse av mark och vatten. Direkt under krossen går vatten som leder ut till Hemmesta sjöäng, Hemmesta Träsk och vidare ut i Torsbyfjärden.
Hemmesta sjöäng är bland annat en lekplats för olika fiskarter som gädda, abborre och mört. Och har nyligen restaurerats i ett projekt tillsammans med världsnaturfonden (WWF), sportfiskarna, Värmdö fågelklubb, trafikverket och Värmdö kommun. Detta riskeras alltså att förorenas och bli obrukbar för både fisk, fågel och människa.

3. Damm och oljud kommer sprida sig med vinden långväga under hela våren, inte bara till de närmst boende. Detta kommer påverka oss en lång tid framöver. När vi nu är fler som är helt bundna till hemmet, där vi nu både jobbar och bor, är en stenkross med de höga ljud och täta dammoln, som är verksam från 07:00-19:00 varje vardag en mardröm och kommer göra livet outhärdligt för många.

4. En detaljplan med benämning DP 222 är beslutad för området och ”Målet är att utforma ett väl fungerande och tryggt verksamhetsområde med speciell hänsyn till kulturlandskap, vattenskydd och angränsande bostäder”

I plankartan som är en del av DP 222 anges att ”verksamheter får ej bedrivas som innebär störning avseende miljö, hälsa och säkerhet för omgivande bostäder och verksamheter”

Frågan är hur detta rimmar med en stenkross? Vi hävdar att stenkrossen inte på något sätt kommer följa DP 222 med avseende på miljö hälsa och säkerhet.

5. Dessutom finns det en hel del allvarliga felaktigheter i den ansökan som Entreprenören har lämnat in.
I ansökan anges det bl.a. att närmsta bostadshuset ligger 800m från etableringsplatsen för stenkrossen men sanningen är att närmsta hus ligger under strax över 200 meter ifrån aktuell etableringsplats.
Att det inte finns direkt utsläpp till vatten, trots att marken står på vatten som senare mynnar ut i Hemmesta sjöäng.
Och att antalet transporter endast kommer vara 32 bilar per dag. Antalet transporter går dock inte ihop antalet ton sten som ska fraktas dit och tillbaka ut igen.

Om du har intresse, ta chansen nu att påverka våra folkvalda så att man följer beslutad DP222 och stoppar stenkrossen.
Värmdö, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-03-01 21:28:25 +0100

100 underskrifter nådda

2021-03-01 20:30:44 +0100

50 underskrifter nådda

2021-03-01 20:01:36 +0100

25 underskrifter nådda

2021-03-01 19:51:58 +0100

10 underskrifter nådda