Hoppa till huvudinnehåll

Till: Moderaterna i Stockholms län

Stoppa varslen på NKS!

Stoppa varslen på NKS!

Dra tillbaka varslen på NKS

Varför är det viktigt?

Hela Sverige och vår region har slutit upp bakom vårdpersonalens heroiska insatser denna vår. Nu kommer tacket från det moderatledda styret i Region Stockholm: Varslen ligger kvar – samtidigt som dyr hyrpersonal köps in. Det är inget annat än ett hån mot vårdpersonalen.

Tusentals operationer har ställts in under pandemin och vårdpersonalen har arbetat under extrema förhållanden och är i stort behov av återhämtning. En vårdskuld har byggts upp under våren, som nu måste hanteras.

Vi kräver nu att besparingarna och varslen på länets sjukhus stoppas. Vårdens pengar ska gå till personalen – inte till inhyrda konsulter.

Stockholms län, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Att varslen ligger kvar är ett hån mot dem som arbetar på Karolinska. Jag vet vilket fantastiskt arbete de gör och hur de både bryr sig och gör sitt yttersta för patienterna. Att varsla dem och sedan hyra in ny personal är en skam utan like.
  • Vårdskulden handlar inte bara om operationer som snabbt kan betas av. Vårdskulden är all de patienter med andra diagnoser som inte fått understödjande och förebyggande behandling. Vårdskulden handlar om en ofantlig arbetsmiljöskuld till personalen. Efter den enorma lojalitet personalen uppvisat under Coronatider kommer arbetsgivarens agerande leda till att vi lämnar i en allt större ström. Nästa gång finns vi inte där.
  • Därför att Alliansens sjukvårdspolitik drivs med syftet att privatisera svensk sjukvård. Redan nu ser vi konsekvenserna av deras förda politik, köerna ökar och multisjuka får inte den vård som de behöver. Gräddfilen till snabb sjukvård genom försäkringsbolagen har redan stängts för personer med vanligt förekommande diagnoser. Jag vill inte ha ett sjukvårdssystem som liknar det i USA!

Uppdateringar

2020-09-01 10:50:55 +0200

500 underskrifter nådda

2020-08-29 20:23:18 +0200

100 underskrifter nådda

2020-08-29 18:19:13 +0200

50 underskrifter nådda

2020-08-29 17:50:38 +0200

25 underskrifter nådda

2020-08-29 17:27:37 +0200

10 underskrifter nådda