Hoppa till huvudinnehåll

Till: Moderaterna i Stockholms län

Stoppa varslen på NKS!

Dra tillbaka varslen på NKS

Varför är det viktigt?

Hela Sverige och vår region har slutit upp bakom vårdpersonalens heroiska insatser denna vår. Nu kommer tacket från det moderatledda styret i Region Stockholm: Varslen ligger kvar – samtidigt som dyr hyrpersonal köps in. Det är inget annat än ett hån mot vårdpersonalen.

Tusentals operationer har ställts in under pandemin och vårdpersonalen har arbetat under extrema förhållanden och är i stort behov av återhämtning. En vårdskuld har byggts upp under våren, som nu måste hanteras.

Vi kräver nu att besparingarna och varslen på länets sjukhus stoppas. Vårdens pengar ska gå till personalen – inte till inhyrda konsulter.

Stockholms län, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-09-01 10:50:55 +0200

500 underskrifter nådda

2020-08-29 20:23:18 +0200

100 underskrifter nådda

2020-08-29 18:19:13 +0200

50 underskrifter nådda

2020-08-29 17:50:38 +0200

25 underskrifter nådda

2020-08-29 17:27:37 +0200

10 underskrifter nådda