Hoppa till huvudinnehåll

Till: Insamlingen kommer att skickas till Justitieminister Gunnar Strömmer, samt representanter för oppositionen.

STOPPA VISITATIONSZONER

Det är ännu inte utrett om visitationszoner verkligen någon önskad effekt. Flera remissinsatser ifrågasätter att det innebär en tydlig effektivitetsvinst då svensk polis redan har stora befogenheter att visitera och söka igenom fordon.

Flera remissinstanser menar vidare att de integritetsintrång som systemet medför är för stora och att zonerna riskerar leda till att polisen ägnar sig åt diskriminerande etnisk profilering. Förutom skadan för den enskilde som drabbas kan det i längden leda till att förtroendet för staten i de områden där zonerna upprättas försämras. Konsekvenserna visitationszoner kan medföra riskerar att bli mycket störa och dessutom bli helt förödande, både på kort och lång sikt.

Varför är det viktigt?

Omröstning om lagförslaget sker den 20/2 i riksdagen och regeringen vill att den ska träda i kraft den 28 mars. Om bara tio riksdagsledamöter röstar för att lagförslaget ska läggas vilande i ett år kan det inte genomföras. Du som är emot visitationszoner, eller vill se bredare utredningar om lagförslaget, skriv under uppropet!!

Uppdateringar

2024-02-13 09:17:21 +0100

100 underskrifter nådda

2024-02-12 16:25:27 +0100

50 underskrifter nådda

2024-02-12 12:32:59 +0100

25 underskrifter nådda

2024-02-12 11:03:28 +0100

10 underskrifter nådda