Hoppa till huvudinnehåll

Till: Myndigheten för yrkeshögskolan

Svenskt glashantverk är i fara!

Vi vill att Myndigheten för yrkeshögskolan ändrar sitt beslut om att stänga ner Riksglasskolans yrkeshögskola.

Varför är det viktigt?

Riksglasskolan i Pukeberg är Sveriges enda renodlade glasskola, och yrkeshögskoleutbildningen på skolan är den enda i sitt slag i hela Norden. Den 12e januari 2023 stod det klart att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) drar in den statliga finansieringen av utbildningen och att skolan inte längre får bedriva yrkeshögskola.

Sverige har en lång tradition av glashantverk och svenska varumärken som Orrefors och Kosta Boda är välkända världen över. Riksglasskolan är belägen mitt i det småländska Glasriket och den enorma yrkeskunskap och hantverkskompetens som finns hos lärare och arbetare i området gör skolan helt unik och ojämförbar med någon annan utbildning i världen.

Utbildningens unika ställning som Nordens enda yrkeshögskola inom fältet gör att dess existens har direkt påverkan på hela branschen. Hela den svenska glastraditionens överlevnad är beroende av den. De få glasbruk och studioglashyttor som finns kvar i Sverige är redan hårt pressade inte minst på grund av de skyhöga priserna på energi. Den brist på nyutbildade, kvalificerade hantverkare som yrkeshögskolans nedläggning kommer innebära kan vara droppen som får bägaren att rinna över för de allra sista bruken. Det skulle innebära slutet för det ovärderliga industriella och kulturella glasarv som är så viktigt för Sverige. För vem ska föra traditionen vidare om inte vi?

Vi som studerar på Riksglasskolan har påbörjat vår utbildning med intentionen att gå ut efter tre år med en yrkesexamen. Efter två års studier blir vi nu berövade den möjligheten. Antalet sökande till Riksglasskolan ökar för varje år, och för bara ett år sedan stod det klart att statens anslag till skolan skulle fördubblas. Det aktuella avslaget från MYH kommer alltså som en blixt från klar himmel och lämnar många studenter ovissa om framtiden.

Vi studenter vädjar nu till er som läser detta att engagera er. Avslaget kan inte överklagas officiellt, men vi kommer att göra allt vi kan för att få Myndigheten för yrkeshögskolan att förstå de allvarliga konsekvenser som deras agerande innebär, och ändra sitt beslut.

Skriv under!

Uppdateringar

2023-01-25 12:59:03 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-01-24 17:51:47 +0100

500 underskrifter nådda

2023-01-23 22:30:06 +0100

100 underskrifter nådda

2023-01-23 22:06:04 +0100

50 underskrifter nådda

2023-01-23 21:16:09 +0100

25 underskrifter nådda

2023-01-23 20:54:43 +0100

10 underskrifter nådda