Skip to main content

Till: Riksdag och regering

Sveriges regering och riksdag måste reagera mot israeliska husdemoleringar av palestinska hem

Sveriges regering och riksdag måste reagera mot israeliska husdemoleringar av palestinska hem

Kära riksdagspolitiker.

Tidigt på morgonen den 22 juli 2019 visade Israel prov på sitt största brottsliga exempel av etnisk rensning sedan 1967 genom att förstöra hemmen för hundratals palestinska familjer i Sur Baher-kvarteret i Wadi Hummus i östra Jerusalem, och enligt Osloavtalet i Palestinska Myndighetens administrerade områden — nästan omedelbart efter att en israelisk militärdomstol godkänt rivningen. Bara i östra Jerusalem riskerar en tredjedel av alla palestinier att få sina hem demolerade, vilket skulle innebära att 100,000 människor måste tvångsförflyttas.

Israel motiverar demoleringen med att hemmen var byggda utan israeliska byggnadstillstånd och för nära den så kallade ”säkerhetsbarriären”, det vill säga den över 60 mil långa annekteringsmuren som i sig själv är olaglig enligt den Internationella Domstolen i Haag (ICJ) eftersom över 80 procent av den skär genom den palestinska sidan om den så kallade ”Gröna Linjen” (1949 års vapenstilleståndslinje). Men i och med att man har förlagt den ännu ej färdigställda muren till palestinskadministrerade områden — i det här fallet expanderat det ockuperade Jerusalem — råder det ingen ände på hur många palestiniers hem, både i Jerusalem och på Västbanken, man i framtiden kan tänka sig att demolera. Demoleringarna av palestinska hem i ockuperade Jerusalem och på Västbanken, under förevändning att hemmen saknar israeliska byggnadstillstånd eller är hem åt terrorister i kombination med ständig bebyggelse av olagliga bosättningar, ingår i en större plan att förskansa sig så mycket mark och naturresurser som möjligt men med så få palestinier som möjligt inne på den palestinska sidan som informellt men i praktiken annekteras — vilket omöjliggör en framtida tvåstatslösning.

Vi tycker det är hög tid att regering och riksdag sätter ner foten mot Israels alla otaliga brott mot de mänskliga rättigheterna och inte räds omotiverade falska anklagelser om antisemitism för att vi äntligen har bestämt oss för att behandla dem på samma sätt som vi behandlar andra länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna — nämligen genom att vi blir mer öppna för att ingå i FN- och EU-sanktioner mot Israel om och när sådana föreslås — vilket Israel hittills inte är utsatta för överhuvudtaget. Vi tycker att Israel är ett land som alla andra och skall behandlas därefter. För fredens och den kommande tvåstatslösningens skull.

Med vänlig och hoppingivande hälsning,
Alla vi som har skrivit under det öppna brevet samt arrangören av namninsamlingen: Tankesmedjan PALPAC

Varför är det här viktigt?

Sverige måste våga behandla Israel som vilket annat land som helst som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Bosättarbyggandet och husdemoleringarna av palestinska hem sker i alltmer aggressiv takt. Minsta lilla kritik mot staten Israel har tystats ner och gett Sverige pariastatus under falska påhitt att kritiken skulle vara antisemitisk när den är fullt berättigad och inte på något vis handlar om rasism eller syftar till att förfölja religiösa och/eller nationella grupper. När skall Sverige sluta bry sig om Israels obefogade raseri och öppet våga gå emot dem genom att åtminstone börja fundera på att delta i sanktioner i form av ekonomisk, kulturell och akademisk bojkott av Israel när de föreslås — vilket var vad som krävdes för att få stopp på förtrycket i Sydafrika?

När 500 namn har lagts till medföljande brev i petitionen kommer det att mailas ut till regering och riksdag samt till enskilda ministrar och riksdagspolitiker. Glöm inte att läsa genom brevet innan du skriver på. Vi kommer också, i samband med mailutskicket till regering och riksdag, försöka få brevet publicerat i någon tidning med en kort beskrivning om vad det handlar om.

Med ytterst vänlig hälsning,
Tankesmedjan PALPAC

Hur den kommer att överlämnas

När vi har nått minst 500 namnunderskrifter kommer vi digitalt överlämna den till berörda riksdagspolitiker.


Anledningar att skriva under

  • Vi lever in en tid då civilisationen ska ha kommit längre än att fördmjuka, mörda och hålla människor instängda för att de råkar leva på ett ställe som inte passar den israeliska agendan. Det är inte moraliskt försvarbart att blunda för orättvisor och se när Israel bryter mot mänskliga rättigheter om och om igen.
  • Bullying, stöld och apartheid borde alla bekämpa.
  • Inget annat duger

Uppdateringar

2019-08-25 19:30:47 +0200

100 underskrifter nådda

2019-08-24 22:20:51 +0200

50 underskrifter nådda

2019-08-24 21:37:56 +0200

https://youtu.be/iMgHE_JmB-8

2019-08-24 15:05:16 +0200

25 underskrifter nådda

2019-08-24 12:51:38 +0200

10 underskrifter nådda