Hoppa till huvudinnehåll

Till: EU-nivå om inte riksdagen kan agera.

Ta bort Lexbase

Vi vill se Lexbase prövas på EU-nivå!
Riksdagen måste begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster som Lexbase och Mrkoll. Det här var aldrig meningen med grundlagen. Grundlagen ska skydda svenskar och inte tvärtom. Lexbase använder grundlagen mot svenskar och deras rättigheter. Lexbase är inte förenligt med GDPR som kom för att skydda svenskar och stärka vår rätt till den personliga integriteten. Riksdagen har misslyckats. Hur länge ska detta pågå? Riksdagen förtsätter att se på när dessa aktörer hittar sätt att fortsätta kränka svenska individers rätt till personlig integritet och personligt skydd.
Sverige måste skydda brottsofferna och vittnen i domarna och inte låta andra riva upp deras privatliv mot betalning som Lexbase tjänar sin inkomst på.
Vad kommer hända här näst? Ska våra journaler bli offentliga också?
Det håller redan på att bli verklighet på grund av tjänster som Lexbase.
På Lexbase systerbolag Verifiera kunde information köpas om en endkilds svensk psykiska hälsa, sjukskrivningar osv.
Är man mindre sjuk för att man är psykiskt sjuk än om man har en fysisk sjukdom? Ska vi hänga ut alla fysiskt sjuka också i ett land som Sverige och hävda att vi skulle ha rätt till det i grundlagen?
Det är också problematiskt att någon som är dömd till elxempelvis en villkorlig dom ska straffas i tio års tid och begränsas i t.ex. arbetsmarknaden för något småbrott som de gjort för tio år sedan. Det kan leda till att personen inte får jobb någonstans och istället fortsätter sin kriminella karriär när personen egentligen inte är en brottsling på grund av att privatlivet har inkränkts.
En person som har dömts för ett brott och fått sitt straff ska inte behöva bestraffas en gång till av utebliven anställning.
Lexbase är en aktör i vårt samhälle som tjänar pengar på att förstöra människors rätt till privatliv och personlig säkerhet. Vittnen och brottsoffer ska inte behöva gå igenom det här i ett land som Sverige. Låt polisen och domstolarna göra sitt jobb istället. Lexbase ska inte ta över deras arbete. Låt myndigheter med utbildning och rätt befogenhet stå för att lämna ut domar och offentliga handlingar. Lexbase Ska inte bli en ny fiktiv myndighet i Sverige. Det är polisen och domstolarna med rätt kompetens som ska ha det ansvaret och inte en aktör som Lexbase som vill tjäna pengar och som inte har den kompetensen som krävs för att behandla dessa uppgifter. Grundlagen och myndigheter Ska skydda människor och inte tvärtom.

Varför är det viktigt?

Skydda vittnen och brottsoffer samt alla svenskars rätt till personlig integritet. Skydda vårt privatliv och vår framtida säkerhet.

Uppdateringar

2024-05-25 04:39:26 +0200

50 underskrifter nådda

2023-06-18 18:20:19 +0200

25 underskrifter nådda

2023-06-16 09:03:39 +0200

10 underskrifter nådda