Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politikerna i Västra Götalandsregionen

Ta tillbaka Lundby sjukhus!

Vi Hisingsbor behöver ett närsjukhus som inte tummar på kvalitén för oss som är i behov av vård. Nu när de privata vårdbolagen drar sig ur eftersom sjukhuset inte är tillräckligt lönsamt måste politikerna våga ta beslut om att driva sjukhuset i gemensam regi. Skriv under namninsamlingen och sprid till vänner och bekanta innan beslut fattas 26 september!

Varför är det viktigt?

Sedan 1994 har det privata vårdföretaget Capio drivit Lundby sjukhus. Företaget såldes nyligen dyrt till ett börsnoterat fransk vårdbolag. De är bara intresserade av de mest lönsamma patienterna och vill därför inte längre fortsätta att driva Lundby sjukhus. De borgerliga politikerna jagar nu med ljus och lykta efter ett annat privat vårdföretag som vill ta över sjukhuset.

(Foto: Erik Söderström, beskuret, hämtat från Wiki commons, Creative commons Attribution 2.0 Generic license)

Vänersborg, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2019-09-11 15:16:44 +0200

500 underskrifter nådda

2019-09-05 07:14:16 +0200

100 underskrifter nådda

2019-09-04 22:36:16 +0200

50 underskrifter nådda

2019-09-04 21:31:03 +0200

25 underskrifter nådda

2019-09-04 21:00:27 +0200

10 underskrifter nådda