Till: Region Värmland

Till Region Värml! Avstå från stöttning till Karlstad airport

Avstå från att köpa in sig i flygplatsen.

Varför är det viktigt?

Skattepengarna behövs till sjukvården.
Vi ska inte påverka miljön mera genom att fortsätta flyga, som vi har gjort tidigare.
Vi måste tänka på, att jordklotet ska vara en bra plats att leva på för kommande generationer.