Hoppa till huvudinnehåll

Till: Jämställdhetsminister Eva Nordmark, integrations- och migrationsminister Anders Ygeman, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, skolminister Lina Axelsson Kihlbom

Vi kräver trygghet för alla barn!

Rädda Barnens Ungdomsförbunds 15 krav till regeringen
-De här kraven speglar våra dialoger med barn-

1. En studie om hur islamofobi påverkar muslimska barn
2. En studie om hur islamofobi påverkar barn som bär slöja
3. En studie om sorg eller avsaknad av sorg hos barn som utsätts för gatuvåldet
4. En studie om hur rasprofilering påverkar barn
5. Fullkomligt oberoende utredningar när polisen begår brott
6. Att inkludera polis och andra aktörer inom rättsväsendet som samhällsområden i diskrimineringslagen
7. Att polisutbildningen inkluderar fler praktiska moment för bemötande av barn
8. Att ordningsvaktsutbildningen inkluderar fler praktiska moment för bemötande av barn
9. Ett krispaket till skolor för elever som blivit utsatta för gatuvåld
10. Barnkonsekvensanalys på samtliga förslag till lagändringar gällande gängkriminalitet och socioekonomiskt resurssvaga områden
11. Ett erkännande av att institutionaliserad islamofobi existerar i Sverige
12. Att våra förorter rustas upp till tryggare och mer levande platser, involvera barn genom riktiga dialoger
13. Att fånga upp och stötta barn som har trauman drabbat av gatuvåldet
14. Inför islamofobi som en egen brottsrubricering
15. Inför rasprofilering som en egen brottsrubricering

Varför är det viktigt?

Hon var dömd som barn. Han var utfryst som barn. Huden de har och slöjan hon bar, det används emot dem varje dag. För som liten lärde man sig snabbt. Mörkhyade var inte ett alternativ och slöjan du bär med stolthet det är ett politisk samtalsämne där du aldrig får ta plats i. Vi har en fråga till Sveriges makthavare - när ni talar om trygghet, trygghet för vem?

Rädda Barnens Ungdomsförbund möter många barn som upplever otrygghet på grund av deras identitet, och många vittnar om att deras upplevelser inte tas på allvar. Rasismen dominerar den nuvarande debatten och samhällsklimatet, vilket slår hårt mot barn. Vi pratar om tjejer som bär slöja, om icke-vita pojkar som antas vara kriminella och om trauman som lever kvar när en människa blir skjuten på våra gator. Det är med den anledningen som vi talar om trygghet för vem?

Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till trygghet. Men vems trygghet som prioriteras verkar vara förhandlingsbar i den politiska diskussionen och i de beslut som tas. Tystnad är våld - vi saknar det statliga arbetet mot islamofobi, rasprofilering, och mot barn som lever nära gatuvåldet. Det är dags för sveriges makthavare att stå upp för alla barns rätt till trygghet. Det är dags att bekräfta barns berättelser och skapa åtgärder som tillgodoser alla barns trygghet.

Vi vädjar till ansvariga ministrar och hela regeringen att lyssna på vad barn säger när vi frågar dem om hur de upplever otrygghet i sina liv. Rädda Barnens Ungdomsförbund har lyssnat på barn och kampanjar i år för att lyfta deras röster. Vi kräver trygghet för alla barn!

Hur den kommer att överlämnas

Vi lämnar över namninsamlingen till de ansvariga ministrarna Jämställdhetsminister Eva Nordmark, integrations- och migrationsminister Anders Ygeman, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och skolminister Lina Axelsson Kihlbom.

Uppdateringar

2022-07-10 19:51:46 +0200

100 underskrifter nådda

2022-07-06 18:55:31 +0200

50 underskrifter nådda

2022-06-08 20:53:21 +0200

25 underskrifter nådda

2022-06-03 16:07:48 +0200

10 underskrifter nådda