Hoppa till huvudinnehåll

Till: Migrationsverket och beslutsfattare

#UPPEHÅLLSTILLSTÅNDNU

Kampanjen är avslutad.

Hela världen ser nu vad som händer och hur situationen är i Afghanistan. Det är dags att ge alla de afghaner som är i Sverige och har varit här under många år permanenta uppehållstillstånd. Det är dags att de får börja leva sina liv utan rädsla för utvisning till världens farligaste land.
Gör om, gör rätt! Skapa gemenskap och trygghet istället för utanförskap och segregation, det vinner vi alla på.

Varför är det viktigt?

Att leva under ständigt hot om utvisning är omänskligt och skapar en otrygghet för människor och samhälle. De som varit i Sverige under så många år och skapat sig en tillvaro, utbildat sig och kommit in i vårt samhälle måste få chansen att leva i trygghet. Att utvisa dem är inte bara en omänsklig handling, som bryter mot alla värderingar vårt land står för, det är dessutom ekonomiskt oförsvarbart. Att utvisa utbildad ung arbetskraft som Sverige så desperat behöver är katastrofalt. Sverige tjänar på att människor får en chans att arbeta och betala skatt. Sverige har också tjänat på att så många unga afghaner arbetat i vården under denna tid av skriande behov och personalbrist.

Uppdateringar

2021-09-05 07:39:23 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-08-29 21:32:39 +0200

500 underskrifter nådda

2021-08-25 22:25:18 +0200

100 underskrifter nådda

2021-08-25 19:12:12 +0200

50 underskrifter nådda

2021-08-25 17:35:28 +0200

25 underskrifter nådda

2021-08-25 15:52:27 +0200

10 underskrifter nådda