Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker och tjänstemän i Södermöre kommundelsnämnd

Upprustning av lekplatsen i Norra Hagby.

Kära beslutsfattare i Södermöre.
Jag och flera med mig önskar att ni beviljar bistånd för att rusta upp lekplatsen i Norra Hagby. Många av oss som bor i närområdet skulle verkligen uppskatta om det investerades i ett bollplank, ett utegym, basketkorgar. Vi önskar också att halva av den gamla grusplanen som tidigare användes som fotbollsplan asfalterades till förmån för basket, bandy och en betydligt enklare möjlighet att spola upp en is för att åka skridskor på.

Varför är det viktigt?

Vi anser dels att detta är viktigt då det handlar om att motverka stillasittande hos barn och unga dels för att ge dem som bor en bit ifrån centralorten möjligheter till fysiska aktiviteter. Att på ett och samma ställe ges möjligheten att utöva många olika idrotter anser vi skulle gynna många barn och unga.
Vidare anser vi att det skulle kunna bli en naturlig mötesplats utomhus för både unga och äldre som vill träna på utegym. Vikten av att människor ges möjligheter att kunna ses ute har i tider som dessa blivit allt tydligare och en plats som denna skulle gynna både spontana och planerade möten. En stor mängd forskning visar att träning tillsammans med sin familj eller sina vänner bidrar både till det fysiska och psykiska välmåendet.
Nu under vintern har vi som bor här verkligen sett hur uppskattad denna lekplats har varit då medlemmar i vår vägförening spolat upp en is som varit väldigt välbesökt. Alla olika åldrar har varit här och åkt skridskor och det har spelat hockey långt in på natten och på den lilla grillplatsen som finns i parken har det grillats korv hela helgerna. Så mycket glädje på en lite lekplats.
Till sist vill vi också visa på att det också finns en miljöaspekt att beakta. Ett utegym skulle minska behovet av bilåkande för att kunna träna vilket verkligen är gynnsamt ur hållbarhetssynpunkt.

Norra Hagby, 388 94 Vassmolösa, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-04-02 19:50:27 +0200

100 underskrifter nådda

2021-02-25 08:38:35 +0100

50 underskrifter nådda

2021-02-24 10:48:42 +0100

25 underskrifter nådda

2021-02-24 07:16:55 +0100

10 underskrifter nådda