Till: Världspolitiken

Utsläpp per capita

Jag vill att utsläppen i länderna värden över baseras på antalet invånare.

Varför är det viktigt?

Detta är av vikt för att alla ska komma överens. För framtida generationers skull kan vi inte låta något land undkomma att minska sina utsläpp på grund utav att klimatavtalen känns orättvisa och grundade på gamla synder/utsläpp.