Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skara Kommun

Våra barn är framtiden!

Våra barn är framtiden!

Kära Skara kommun,
För att skapa bättre förutsättningar på förskolan Fibblan minska inte på ordinarie pedagoger! Våra barn är framtiden! Låt dem leva i en trygg miljö med trygga pedagoger som har en god hälsa och orken till de barn dem tar hand om varje dag.

Varför är det viktigt?

Personalen i förskolan arbetar i allt större barngrupper, det har blivit allt fler barn i förskolan med mindre antal pedagoger. Framförallt ordinarie pedagoger.
Personalen ska hinna finnas där för våra barn, samtidigt som dem har flera andra uppgifter så som administration, och större krav på den pedagogiska verksamheten.
Sjukskrivningsantalet för förskollärare på Fibblan har ökat det senaste året och bristen på förskollärare blir allt större i Sverige.
Enligt artikel 6 i barnkonventionen har varje barn rätt till liv, överlevnad och utveckling. Detta blir en svensk lag 1 jan 2020. Våra barn har rätt till pedagoger för att få stöd och utveckling samt extra stöd till de barn som har ett ökat behov kring det.
Våra barn är framtiden och dem ska få leva och utvecklas i en trygg och stimulerande miljö där det finns trygga pedagoger som mår bra och har en god hälsa.

Hur den kommer att överlämnas

Digitalt samt en möte.

Förskolan Fibblan, Backstuguvägen, Skara

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • För kommunen inte ska dra in på fler personal inom förskolan. För våra barns framtid!
  • Personalen ska hinna finnas där för våra barnen.

Uppdateringar

2019-11-13 09:16:50 +0100

10 underskrifter nådda