Hoppa till huvudinnehåll

Till: Miljöpartiet Per Bolund, Stockholms Kommun, Miljöförvaltningen, du och jag,

Vi behöver ett Miljöcenter i Stockholm!

Vi befinner oss i en allvarlig situation där vi behöver handla för miljön och mänskligheten i Sverige och i den övriga Världen. Denna situation ger en känsla av stor oro och maktlöshet hos många medborgare i Stockholm.
Det finns ett behov av att få agera och bli delaktig, att få fördjupa sig i dialog och handling kring frågor om den pågående hållbarhetskrisen. Det behövs en plats där Stockholmare kan samlas kring miljön - ett Miljöcentrum.

Varför är det viktigt?

Gå med i kampanjen, vi kan öka engagemanget för miljön i Stockholm och göra något konkret för oss som bor här och för miljön.
Syftet med ett Miljöcenter skulle vara att:
1. Erbjuda kunskap om miljöfrågor och hur man kan leva miljövänligt.
2. Informera om och bjuda in till dialog till Stockholms miljöarbete.
3. Hjälpa människor att hitta forum för att engagera sig för miljön.
Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-03-28 19:27:21 +0200

10 underskrifter nådda