Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stefan Löfven och Isabella Lövin

Vi kräver: Höj klimatmålen i EU!

Nu på torsdag och fredag (10-11 dec) möts EU:s regerings- och statschefer för att fatta beslut om EUs nya klimatmål för 2030. Detta är vår sista chans att säkra tillräckliga klimatmål för det närmsta decenniet. Därför kräver vi att Stefan Löfven och Isabella Lövin gör allt de kan för att få EU att inte kompromissa med vår framtid. #AllEyesOnEU

Vi uppmanar er:
- Lyssna på forskningen och trycker på för ett ambitiöst klimatmål i linje med 1,5°C-målet i Parisavtalet med MINST 65% utsläppsminskning
- Inte accepterar något netto reduktionsmål
- Sänder ett klart och tydligt budskap för klimaträttvisa, mänskliga rättigheter och EU:s rättsprinciper

Varför är det viktigt?

Vi välkomnar att Isabella Lövin har uttryckt att klimatmålet på EU-nivå ska skärpas till -65% i växthusgasutsläpp till 2030[1]. Nu är det desto viktigare att Sveriges regering tillsammans med andra progressiva länder som Danmark och Finland uppmanar de andra EU-länderna under det kommande mötet (#EUCO) att målet som diskuteras just nu om -55% är långt ifrån tillräckligt!

Samtidigt vill några andra EU-länder försvaga det redan otillräckliga förslaget på -55% med tillägget om att inkludera upptag av växthusgaser i målet, genom naturliga kolsänkor, ett så kallat netto reduktionsmål. Detta betyder att själva utsläppen av växthusgaser “klimatkompenseras” bort snarare än att sikta på en högre ambitionsnivå. Vad som låter som ett klimatmål på -55% skulle egentligen bara betyda 50,5-52,8% rena utsläppsminskningar! Det vore helt oacceptabelt och vi kräver därför att svenska regeringen skickar ett klart och tydligt besked att vi inte kan fuska med siffrorna så här.

Vi är dessutom mycket bekymrade om att Polen och Ungern kommer att vilja försvaga EU:s rättsprinciper inom förhandlingarna för att söka en kompromiss om klimatmålen. Vi hoppas nu att Sveriges regering står upp för en stark demokrati som måste ligga i grunden för kraftfulla klimatåtgärder, samtidigt som en stark klimatpolitik värnar mänskliga rättigheter.

När EU signerade Parisavtalet 2015 skrev det under för att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5°C till århundradets slut. Med unionens historiska utsläpp och välfärd i beräknande måste EU också göra det som krävs för i den klimatkris vi lever i just nu. Vi behöver sända en stark signal till andra nationer att på ett hållbart sätt skruva upp de nationella klimatåtagandena genom Parisavtalet, för att undvika en kollaps.

Målet om 55% utsläppsminskning till 2030 är otillräckligt - unionen borde istället lyssna pá forskningen och sikta på minst 65% utsläppsminskning med sikte på 70% till 2030[2]. Endast mål utifrån vetenskaplig grund som utesluter kollagring och siktar på att begränsa uppvärmningen till 1.5°C är acceptabelt.

Den senaste tiden har det skett fruktansvärda övertramp på mänskliga rättigheter i vissa medlemsländer, vilket sänder en signal till att EU:s kärnvärden om frihet, demokrati, rättvisa och rättsstatliga principer är i fara. Europeiska unionen är uppbyggd på rättsstatens principer för att alla ska ta del av de mänskliga rättigheterna[3].

Unga människor från hela världen lider redan nu av klimatkrisens effekter. Tiden är inne för klimaträttvisa. Om Europeiska Unionen står upp för mänskliga rättigheter är tiden med business-as-usual förbi och istället bygga en värld med dess människor att blomstra.

Den pågående pandemin har visat oss att det är möjligt att ställa om i en krissituation. Vi behöver därför ta lärdomar från pandemin och bygga en resilient framtid där EU lyfter rättsstatliga principer, demokrati och kraftfulla klimatåtgärder. Europeiska rådets möte kan inte handla om kompromisser, utan om ansvarsfullt ledarskap för att Parisavtalet uppnås. Kompromissa inte med vår framtid.

Din underskrift hjälper oss att sätta press på Sveriges regering. Innan EU-mötet kommer vi skicka en påminnelse till ansvariga ministrar om hur många som skrivit under för en säkrad framtid för oss alla.

Tack för ditt stöd!

Robin Holmberg - ordförande, PUSH Sverige
Nadja Najjar - EU-expert, PUSH Sverige

HASHTAGS: #AllEyesOnEU #EU2030 #EUCO

Källor:
[1] https://www.dn.se/sverige/regeringen-vill-skarpa-klimatkraven-i-eu/
[2] https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-10-year-summary
[3] https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF

Länkar

Uppdateringar

2020-12-08 22:54:27 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-12-08 17:03:31 +0100

500 underskrifter nådda

2020-12-07 18:47:44 +0100

100 underskrifter nådda

2020-12-07 17:33:43 +0100

50 underskrifter nådda

2020-12-07 16:49:11 +0100

25 underskrifter nådda

2020-12-07 15:58:09 +0100

10 underskrifter nådda