Hoppa till huvudinnehåll

Till: Falu kommun och Dalatrafik

Vi vill ha bussavgångar mellan Falun och Bjursås Skicenter

Se till att det finns möjlighet att åka buss mellan Falun centrum och skidbacken i Bjursås på helgerna. I nuläget finns ingen buss som går ändå fram och sträckan (nästan 3km) från sista hållplats till backen är farlig att gå, då det är en smal väg utan trottoar. Genom denna namninsamling visar vi att det finns kundunderlag för minst en förmiddagsbuss ända fram och en eftermiddagsbuss från samma hållplats.

Varför är det viktigt?

Det här är viktigt på många olika sätt. Dels för klimatets skull, befolkningen behöver bli mindre bilberoende. Dels för folkhälsans skull, friluftsliv och idrott behöver vara lättillgängligt för alla. Falun som kommun borde också inse att med utökad trafik mellan en populär semesterby och stadskärnan så kan fler turister besöka båda platserna, vilket är en ekonomisk vinst.

Hur den kommer att överlämnas

Digitalt

Dalarnas län, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-02-19 12:30:55 +0100

50 underskrifter nådda

2021-02-15 21:35:13 +0100

25 underskrifter nådda

2021-02-13 16:11:23 +0100

10 underskrifter nådda