Hoppa till huvudinnehåll

Till: UPPSALA KOMMUN OCH UPPSALAHEMS STYRELSE

VI VILL HA KVAR VÅR FINA KVARTERSLOKAL

Kvarterslokalen ska inte försvinna, varken temporärt eller permanent!

Varför är det viktigt?

Vi som bor på Marmorvägen och Granitvägen har sett att vår fina och välanvända kvarterslokal kommer att rivas i samband med den stora förtätningen som ska ske i vårt område.

Vi motsätter oss att lokalen försvinner utan att man ens kontaktat de boende i området eller skaffat fram en permanent ersättningslokal eller tillfällig tills att en ny lokal byggs.

Vi vänder oss därför till Uppsala kommun och Uppsalahems styrelser och frågar varför man tar bort hyresgästernas lokal? Och utan att detta ens syns i planförslaget som lämnats till Plan och Byggnadsnämnden.

En lokal samlingspunkt behövs verkligen för hyresgästerna, speciellt i dessa tider av renoveringar och förtätningar. Precis som det många gröna ytor som också riskeras i samma planförslag.

752 40 Eriksberg, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier

Uppdateringar

2020-04-03 22:16:56 +0200

10 underskrifter nådda