Hoppa till huvudinnehåll

Till: Barn - och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun

Vi vill ha Råbergsskolans fritidspersonal kvar!

Se över beslutet att endast plocka ut två små skolor (Råbergsskolan och Odensala) för placering av övertalig personal från annan skola i kommunen. Vi vill också att en barnkonsekvensanalys skall utföras INNAN vidare beslut tas.

Varför är det viktigt?

För att våra barns trygghet i skolan riskerar försvinna.
Rosersberg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-05-22 08:21:20 +0200

100 underskrifter nådda

2021-05-21 20:51:31 +0200

50 underskrifter nådda

2021-05-21 18:51:53 +0200

25 underskrifter nådda

2021-05-21 18:07:01 +0200

10 underskrifter nådda