Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen, lokala politiker, fastighetsägare

0-ALTERNATIV VID RENOVERING SOM UTGÅNGSPUNKT

Införa 0 procent hyreshöjning som utgångspunkt vid alla renoveringar!

Varför är det viktigt?

Utgångspunkten ska vara att alla ska kunna bo kvar efter renovering, för att lyckas med detta måste det alltid finnas ett 0-alternativ – ett alternativ vid renovering som innebär 0 kronor i hyreshöjning.

Ett aktuellt exempel är Eriksberg i Uppsala där renoveringar pågår. Kommande hyreshöjningar har redan lett till att många har flyttat innan de ens inletts.

Ett lyckat exempel på att det går att göra på annat sätt återfinns i Göteborg där kommunala värdar nu lovar att det ska finnas ett nollalternativ vid renovering.

Bostad är en rättighet enligt svensk grundlag men när hyrorna ökar t.ex. på grund av orimliga byggkostnader så finns inte den rättigheten längre kvar för all i samhället. Så nu måste 0-alternativ i ett första steg bli en standard vid renoveringar i Uppsala som i resten av Sverige.

Uppdateringar

2020-06-17 17:03:53 +0200

100 underskrifter nådda

2020-04-10 15:09:17 +0200

50 underskrifter nådda

2020-04-10 11:14:34 +0200

25 underskrifter nådda

2020-03-23 13:26:56 +0100

10 underskrifter nådda