Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker, hälso- och sjukvårdsledningar och verksamhetschefer

Allas rätt till en god och säker operation!

Vi står upp för den kirurgiska patientens rätt till en specialistsjuksköterska inom operationssjukvård under sin operation!

Riksföreningen för operationssjukvård (RFop) har tagit del av ett förslag om en ny kompetens, operationstekniker, från Region Stockholm. Information om förslaget går att läsa på rfop.se. RFop tar starkt avstånd från detta förslag, som skulle innebära att personer med avsevärt lägre kompetens och utan basal sjukvårdsutbildning ska överta avancerade delar av specialistsjuksköterskans funktion. En specialistsjuksköterskas arbetsuppgift står sällan solitär, den har ofta föregåtts av beslut baserat på stor kompetens och kunskap, och kan generera följdeffekter för patienten. Att då plocka ut en del av operationssjuksköterskans kärnkompetens och tro att det fungerar är feltänkt.

Idag är kirurgi avancerat och operationssjuksköterskans unika kompetens för att säkra vården i operationsrummet är omfattande. Operationssjuksköterskan arbetar evidensbaserat och med patientsäkerheten i fokus.

Operationssjuksköterskan ansvarar bland annat för: omvårdnaden vid det kirurgiska ingreppet, säker positionering på operationsbordet, hygienen på operationsrummet, sterilitet/aseptik, kirurgisk instrumentering, medicinsk teknik, biologiska preparat, läkemedelshantering, patientsäkerhet m.m. Operationssjuksköterskan har en stor och viktig del i arbetet med att förebygga postoperativa komplikationer exempelvis infektioner och svåra nerv/trycksskador.


RFop vill med sin gedigna och unika kunskap inom operationssjukvård bidra till hållbara lösningar och deltar även i arbetet med att finna lösningar för den stora utmaningen med personalbrist som råder så att patienters behov av operationssjukvård blir tillgodosett så långt som möjligt.

Varför är det viktigt?

Skriv under om du vill stödja oss i arbetet mot att sänka kompetensnivån i svensk sjukvård i allmänhet och inom operationssjukvården i synnerhet!

Länkar

Uppdateringar

2023-05-28 08:52:23 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-05-27 20:30:43 +0200

500 underskrifter nådda

2023-05-27 17:46:50 +0200

100 underskrifter nådda

2023-05-27 17:21:30 +0200

50 underskrifter nådda

2023-05-27 17:00:31 +0200

25 underskrifter nådda

2023-05-27 16:50:46 +0200

10 underskrifter nådda