Hoppa till huvudinnehåll

Till: Länsstyrelsen Västerbotten

Rädda Anita Gimvalls kåta

På Gamla Kåtanäset vid sjön Stenträsket har min släkt haft sin kåta i flera generationer. En plats som är, och har varit, viktig för vårt sätt att leva framförallt för fisket och jakten men förr också vid myrslåttern. En så viktig plats att mina föräldrar ville få sin aska strödd ute på näset en bit från kåtan. Platsen som ligger inom vårt lappskatteland Gardejaure.

Efter att jag renoverade kåtan började en 7 år lång kamp mot Länsstyrelsen, som ansåg att den var ett svartbygge.
Ett problem som inte enbart min släkt råkat ut för utan fler samiska kulturbyggnader anses av staten som illegala.
Med hjälp av Kronofogden brände de ned min kåta 11 april 2018. Ett övergrepp som uppmärksammades i Sverige och även utomlands.
Protester kom från många håll och bl.a. FN riktade stark kritik mot Sveriges hantering av frågan.

Med hänvisning till urfolksrätten, min samiska rätt och urminnes hävd bestämde jag mig för att bygga upp kåtan igen. Länsstyrelsen var då snabbt på plats med helikopter för att dokumentera detta.
Nu hotas kåtan än en gång av bränning, än en gång vill Länsstyrelsen utplåna alla spår av mina förfäder, mig och min familj och utplåna alla spår av en samisk kultur. Jag har fått ett rivningsbeslut och är även åtalad för miljöbrott. Jag kräver att Länsstyrelsen drar tillbaka detta beslut!

/Anita Gimvall, jakt- och fiskesame, Storuman

For several generations my relations have had their hut on Gamla Kåtanäset at
Stenträsket lake. A place which was, and to this day still is, vital for our way way of life - primarily for fishing and hunting, for use of the nearby marsh in the past.
It is such an important place to us that my parents asked to have their ashes scattered out near the water a short distance from the hut. We can show our connection to this place on the books – it lies within our Lappskatteland (an area of land that Sami people were forced to pay tax for) Gardejaure.

I renovated the hut, unknowlingly triggering a 7 year stuggle against Länsstyrelsen (The Provincial
Government), who considered it to be an illegal build - a troubling consideration that not only my family has experienced. Many Sami cultural structures and buildings are considered to be illegal by the State. With the help of the bailiffs, the Provincial Government burned down the hut on the 11th April, 2018. This abuse drew much attention in Sweden and even abroad. Protesters came, and even the United Nations criticised Sweden’s handling of the issue.
Referencing indigenous laws, my rights as a Sami and urminnes hävd (traditional rights for indigenous persons) I decided to rebuild the hut. Länsstyrelsen (the Provincial Government) were quickly there with a helicopter to document it.

Today, the hut is again under threat. Once again they’re threatening to burn it down, and once again the Provincial Government want to wipe out any traces of my ancestors, myself and my family, and any traces of a Sami culture. I am also being charged with an environmental offence.
I demand that the Provincial Government take back that decision!
This is important because my struggle isn’t just my own. Many Sami are affected by the State’s divisive politics. I hope that by resisting and drawing attention to this problem, it can help to ensure that Sami people who are outside of the Sami Districts system can get access to their rights.
/Anita Gimvall, Hunting and Fishing Sami, Storuman

Varför är det viktigt?

Min kamp är inte bara min, vi är många samer som drabbats av statens splittringspolitik.
Genom att göra motstånd och belysa det här problemet hoppas jag att det kan bidra till att samer utanför samebyarna ska få tillgång till sina rättigheter.

Hur den kommer att överlämnas

Digitalt överlämnad eller via post

Stenträsket, 923 99 Storuman, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-03-09 15:29:48 +0100

5,000 underskrifter nådda

2022-01-27 17:30:42 +0100

1,000 underskrifter nådda

2022-01-27 16:57:30 +0100

500 underskrifter nådda

2022-01-27 16:41:04 +0100

100 underskrifter nådda

2022-01-27 16:39:05 +0100

50 underskrifter nådda

2022-01-27 16:18:37 +0100

25 underskrifter nådda

2022-01-27 14:52:31 +0100

10 underskrifter nådda