Hoppa till huvudinnehåll

Till: Oppositionen - Riksdagen

Avsätt Jävig Landsbygdminister

NYA FÖRVALTNINGSLAGEN, sommarn 2018 - JÄV

16 § Den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet är jävig om
1) han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
2) han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
3) han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans, eller
4) det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.

FAKTA OM JÄV;
Jäv: Partiskhet eller risk för partiskhet, som gör någon olämplig att uppträda i en viss egenskap. Det är en typ av intressekonflikt som innebär att en person i beslutsfattande position på grund av vänskap- eller släktrelationer, eller annat som kan ha inverkan på beslut, riskerar att inte fatta ett objektivt beslut

Att jäv föreligger behöver inte nödvändigtvis betyda att någon är partisk. Det betyder bara att det finns en omständighet som kan utgöra en risk för partiskhet.

Vänskapskorruption är att utnyttja sin ställning för att gynna bekanta.
-------------------------------------
Länk till kunskap om våra rovdjur;
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fidos.se%2Fobskyr_mapp%2Fnaturogat%2Frovdjur_pdf%2F110618_varg_rov_srf_rovdjurens_ekologiska_roll.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2WEtyU7aIh1K9E40qyblOhN71ePEH4vQzALG3dN07aYYUPnjvYJyrLe1g&data=05%7C02%7C%7C72816d66f7a44201530608dc4ddcce80%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638470857966154840%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=PCHGpVpBKbeQ%2Bfqhu9rNXOkydlhyrLvOrx7cNuxVnVk%3D&reserved=0

SKRIV PÅ LISTAN för att avsätta landsbygdsminister Peter Kullgren

Varför är det viktigt?

BAKGRUND

Det råder ingen tvivel om att Landsbygdsministern är jävig i de beslut som tas kring licensjakter, förenklad skyddsjakt, och intar total ignorans mot den illegala jakten som pågår år ut och år in på våra strikt skyddade stora rovdjur. Att decimera antalet av dem har Kullgren uttalat flera gånger, långt innan valdagen - så det är sagt och nu gör han det, alltså är han jävig - vilket är olagligt. Dessutom är han själv jägare sedan barnsben.

I dessa beslut både rundar han och bryter mot konventioner om rovdjurens strikta skydd, Rödlistade enligt SLU Artdatabankens rödlista av djurarter och växter, Bernkonventionen, Art- och Habitat Direktivet ( AHD) som finns inom EU.

Sedan har vi praxis av humanitet som till exempel att man inte skall utsätta viltet för onödigt lidande - står i Jaktförordningen - men att låta tusentals människor med flertalet hundar få jaga efter både Lodjur, Varg som Björn är inget annat än onödigt lidande. Man jagar helt enkelt inte rovdjur på detta sätt enligt all vetenskaplig fakta - om man nu skall jaga dem/döda.

Och att man inte jagar djur med ungar är gammal självklar ödmjukhet inför livet - det sker både mot Lodjur som jagas under parningstid och som har fjolårsungen med sig fortsatt över denna tid, plus Björn jagas med ungar i sitt sällskap. Detta godtar han som är minister över Landsbygdsdepartementet och jag kan även nämna Rödräv som jagas med flertalet olika metoder hela året runt.

Vår landsbygdsminister älskar verkligen att dräpa helt oskyldiga djur som dessutom är en förutsättning för biologisk mångfald i balans - vilket INGEN MÄNNISKA är kapabel att få till - enligt naturlagen om man nu kan den.

Bortsett från huvudproblemet med eliminering av livsviktiga arter för biologisk mångfald är att dessa beslut inte bottnar i någon som helst vetenskap och eller svenska folkets önskan - jäviga beslut för egen och jaktkompisarnas önskan.

Om skälet till valvinsten för regeringen bottnar sig i att svenska folket som röstat fram regeringens sammansättning beror på att samtliga i TIDÖ - Avtalet har fått ett mandat av väljarna att vi skall bli av med våra rovdjur kan jag utan SIFO undersökning säga, så är inte fallet. Det tunga mandatet handlar om invandring och gängkriminalitet och så råkade Kullgren halka in på ett bananskal och tar chansen att tillfredsställa sin och sina vänners lustar.

Det är många fler människor som är med i Naturorganisationer än Jägarorganisationer - dessutom finns flertalet gjorda undersökningar om rovdjur och alla får en klar majoritet var svenska folket står - Vi står för rovdjuren.

Inte minst att nämnas i sammanhanget att Naturvårdsverkets- liksom Länsstyrelsernas beslutsfattare sitter också med JÄV. Att jägarparter också sitter med vid beslut är inte bara jäv utan rättsvidrigt.

De flesta av dem är dels handplockade av ministern och eller av hans handplockade, de flesta av dem är jägare själva och eller släkt med jaktfolk - som så länge jag varit aktiv mot vargjakten ( sedan 2010) har skrikit och skrivit om den hemska vargen som måste bort; små barn kan inte vara ute själv vargen kan ta dom, jakthundar dödas eftersom de tränger in i kusinens ( vargens ) revir - som inte har rätt att försvara sitt hem, liksom erbarmligt undermåligt inhägnader för tamdjur där några dödas, på grund av nonchalans mot sina tamdjur och brott mot Djurskyddslagen.

Allt detta gapande för att man 1)är rädd för varg, 2) vill inte den skall störa klövviltsjakten 3) har inte en aning om vad som är bra med varg/ våra stora rovdjur i vår natur - total kunskapskollaps!

”De stora rovdjurens ekologiska roll” är en gedigen avhandling av Andrés Ordiz om vikten av att ha rovdjuren i naturen. KD som landsbygdsministern tillhör hade inte varit med i en regering om inte Moderaterna taktikröstat och det kan jag inte se har med önskan om eliminering av våra stora rovdjur, att göra.

Som utbildad beteendevetare på hund som art/ Hundpsykolog har jag läst hundratals böcker om hund som art och i den djupa litteraturen gräver man från start till anmodern. Detta ger en djup insikt i hur och varför rovdjur är så viktiga i vår allas natur, hur människan har gått från samexistens till som nu de senaste femton åren till totalt hat och eliminering av dem, ger vid handen att regeringens beslut inte handlar om kunskap utan om osäkerhet och kompiskorruption.

Tack på förhand
Charlotte Swanstein
hundpsykolog och naturdebattör

https://www.dalademokraten.se/2024-03-23/ministern-far-med-osanningar-om-vargen-i-tv/?fbclid=IwAR18Okd9e1Tm5EOINtXjjUrArCMMGTyPFy_fGcst8EH9FUsuWe-6T1b39j0

Läs även mitt öppna brev till Ulf Kristersson
https://tidningensyre.se/2024/11-mars-2024/oppet-brev-ulf-kristersson-har-ar-fakta-om-rovdjuren/

Hur den kommer att överlämnas

Via e-mail och personlig överlämning.

Länkar

Uppdateringar

2024-03-29 20:14:50 +0100

100 underskrifter nådda

2024-03-28 19:17:34 +0100

50 underskrifter nådda

2024-03-28 16:20:36 +0100

25 underskrifter nådda

2024-03-28 11:25:27 +0100

10 underskrifter nådda