Hoppa till huvudinnehåll

Till: Alla med hjärtat på rätt plats

Barns rätt till säkerhet och liv

Skydda de barn som farit illa och som fortfarande gör. Hjälp de föräldrar som blir dåligt behandlade av myndigheter som utnyttjar sin makt. Socialtjänsten måste kollas över, och vilken utbildning personalen har för att få utöva sina arbeten. De ska inte få ljuga sig till framgång. Föräldrar och barn behöver få större inverkan i att få skydda och få bli skyddade. Alla barn måste få rätt till inskolning vid umgängen där de aldrig sett personalen och heller inte träffat den umgänget ska utövas med. Barnens rädsla måste höras och beaktas mer än att man hela tiden ska ta till barns rättigheter till umgänge. Till största delen används deras lag till fördel till föräldern och inte till barnets rättighet. Stoppa socialtjänstens maktmissbruk mot de föräldrar som faktiskt vill och försöker skydda sina barn till ett fint och långt liv, utan att behöva genom gå både fysisk och psykisk misshandel. Hjälp barnen, hjälp kärleksfulla föräldrar som bara vill barnens bästa!

Varför är det viktigt?

För att barn är det finaste och dyrbaraste en förälder kan få. Det är dom som är världens framtid. Detta är viktigt för att alla har rätt till ett värdigt liv och en stabil uppväxt utan kränkningar, barn som vuxen, ingen myndighet ska någonsin få utöva maktmissbruk mot någon bara för att man har mindre talan. Lagen ska inte stå högre än en människas värde och rätt till liv!

Uppdateringar

2020-04-17 11:37:53 +0200

10 underskrifter nådda