Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skånetrafiken

Buss till Hardeberga

Det måste skapas en busshållplats i byn och närheten av Lunds waldorfskola så att eleverna och resten av Hardeberga borna kan ta sig runt i kommunen med hjälp kollektiv trafik.

Varför är det viktigt?

Det innebär en säkerhetsrisk att använda kollektivtrafiken för att ta sig till skolan och Hardeberga by. Närmsta busshållplatsen ligger en bra bit utanför samhället och då det inte existerar någon gångbana så tvingas man att gå vid sidan av landsvägen, som trafikeras av tung lastbilstrafik, kopplad till det lokala stenbrottet.

För tillfället används en stor del av skolans redan ansträngda ekonomi till att financiera sin egen busstrafik. Dessa pengar skulle kunna användas för att stärka skolans förutsättningar att bedriva god undervisning i en tid som präglas av kris och minskade investeringar i skolan. Inflationen har medfört större utgifter, trots detta har ingen ändring i skolpeng skett.

Just nu väljer en stor andel av föräldrarna att lämna och hämta elever med bil. Detta innebär en onödigt stor påverkan på miljön. Infrastrukturen i samhället är även dåligt utrustat för att möta den stora trafiken som uppstår vid skolans början samt dess slut.
Boende i området saknar rimlig möjlighet att nyttja kollektivtrafik, detta resulterar även i större miljöpåverkan.
247 91 Hardeberga, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-10-13 08:59:21 +0200

100 underskrifter nådda

2023-10-12 21:18:43 +0200

50 underskrifter nådda

2023-10-12 19:45:55 +0200

25 underskrifter nådda

2023-10-12 18:47:28 +0200

10 underskrifter nådda