Hoppa till huvudinnehåll

Till: Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret

Bygg hundrastgård på Nytorps gärde

Hej!

Sedan många år tillbaka har det försökts få till en hundrastgård på Nytorps gärde. Varje försök har tyvärr gått i graven.

Nu planerar ni att omgärda Nytorps gärde med hus, vilket leder till en betydligt mindre yta kvar av det som idag är Nytorps gärde. Mindre yta och fler hundar.

Ca 400 hundägare är nu med i Facebookgruppen Hundar kring Nytorps gärde, en grupp för hundar och deras ägare som brukar vara på Nytorps gärde. Ca 400 hundar spenderar alltså tid på gärdet, om inte varje dag så åtminstone väldigt ofta - och mörkertalet kan vara stort.

Det finns flera anledningar till varför det finns ett behov av en hundrastgård - här är några av dem:

1. För att kunna släppa hundar lösa när de vill leka med varandra, istället för att ha dem lösa på fältet
2. För att hundägare ska kunna leka någonstans med sina hundar, till exempel kasta boll, istället för att göra det på fältet
3. För att hundägare ska kunna träna sina hundar någonstans, till exempel i agility, lydnad med mera, istället för att göra det på gärdet
4. För att kunna arrangera hundträffar och kurser för hundar, istället för att göra det med hundarna lösa på gärdet
5. För att det finns många äldre och hundägare med funktionsnedsättningar som kan ha svårt att gå hela vägen till de hundrastgårdar som ligger långt bort från gärdet
6. För att lösa hundar inte ska störa andra

Det finns en lämplig yta för en hundrastgård, i anslutning till Nytorpsbadet och skaterampen som finns där nu, men passar inte den platsen så går det garanterat att hitta andra. Det finns möjlighet att integrera en inhägnad hundrastgård med andra aktivitetsytor, till exempel lekplats, grill med mera. Vi kan erbjuda mer detaljerade förslag när det blir aktuellt.

En hundrastgård på Nytorps gärde är inte jämförbar med till exempel boulebanor eller odlingsmöjligheter, eftersom hundrastgården inte bara påverkar hundägare utan även alla andra som brukar befinna sig på - eller bor omkring, Nytorps gärde.

Bygg en hundrastgård på Nytorps gärde!

Varför är det viktigt?

Chansen blir större att det byggs en hundrastgård på Nytorps gärde om vi får in många namnunderskrifter. Du behöver inte ha hund för att skriva under, eftersom alla som är på Nytorps gärde på ett eller annat sätt påverkas av hundarna där.

- Har du hund? Skriv under! 🐕
- Stör du dig på hundar? Skriv under! 💛
- Är du hundrädd? Skriv under! ❤️💛
- Älskar du hundar? Skriv under! 😍
- Vill du stötta det här av andra anledningar? Skriv under! 💐
- Skriv under? Skriv under! ❤️

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer skickas till berörda parter på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret nästa gång synpunkter ska lämnas in.

Ystadsvägen 126, 121 51 Johanneshov, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2023-10-07 21:10:28 +0200

500 underskrifter nådda

2021-10-25 23:46:23 +0200

100 underskrifter nådda

2021-10-25 17:05:18 +0200

50 underskrifter nådda

2021-10-25 14:20:24 +0200

25 underskrifter nådda

2021-10-25 13:49:36 +0200

10 underskrifter nådda