Hoppa till huvudinnehåll

Till: Ekerö kommun

Cykel-och gångväg för frihet på Ekerö!

Ekerö är en fantastisk kommun med vacker natur och landsbygd. Att cykelvägen slutar tvärt vid väggfabriken på Ekerövägen är en sorg för alla; så väl de hurtiga cykelpendlarna, barnen som självständigt önskar cykla till skolan, bilisterna som blir förbannade på cyklisterna, och turisterna som tar sig till Ekerö på snabba landsvägscyklar om sommaren.

Makten att förändra ligger hos kommunen. Det har länge varit kommunen önskan att få till en cykelväg, men arbetet har stoppats av olika anledningar. Förhoppningen är att arbetet får en högre prioritet ju större intresset är från medborgarna. Vi som bor på Ekerö behöver engagera oss i frågan.

Visionen på sikt är självklart att det ska vara cykelväg på HELA Mälarö! Men med utgångspunkten ”gräv där du står” är denna satsning för att få cykelväg från väggfabriken till Adelsö färja så snart som möjligt.

Varför är det viktigt?

Cykelvägar finns i Ekerö tätort, på Ekerö. Sen sluta den tvärt vid väggfabriken. Därefter blir trafiksäkerheten för cyklister allvarlig osäker.

Cykelväg från väggfabriken till Adelsö färja kommer gynna inte bara pendlarna, utan också bilisterna som slipper cyklisterna, folkhälsan på Ekerö, cykelturismen som kan bidra till näringslivet på Ekerö i stort. Tänk vad mycket cykelturismen kunde gynna företagare så som Rosenhill, och andra näringsidkare lokalt. Att skapa möjligheter att cykla till ICA Nyckelby och andra butiker skulle också gynna både miljö och folkhälsan hos invånare på Ekerö.

Vill du också ha en cykel- och gångväg från väggfabriken hela vägen till Adelsö färja? Är du bilist och trött på de galna cyklisterna som kör mitt i vägen - på en 70 kmh väg!? Skriv under! Hjälp oss samla kraft till förändring.

Hur den kommer att överlämnas

Till kommunen personligen.

Ekerö, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-06-01 16:14:20 +0200

500 underskrifter nådda

2023-03-15 07:22:59 +0100

100 underskrifter nådda

2023-03-14 19:06:14 +0100

50 underskrifter nådda

2023-03-14 15:56:41 +0100

25 underskrifter nådda

2023-03-14 07:45:02 +0100

10 underskrifter nådda