Hoppa till huvudinnehåll

Till: Intendenturen på Uppsala Universitets olika campus

Installera bidéer - Förbättra arbetsmiljön för studenter & anställda vid Uppsala Universitet

English Below
"Endast studenter och anställda på Uppsala universitet får skriv under denna namninsamling"

Hej, många studenter & anställda har begärt att vi lyfter fram frågan med er på intendenturen i Uppsala Universitet i hopp om att handhållna bidéer ska installeras i toaletter runtom Uppsala universitetets olika campus. Framförallt i Biomedicinska Centrum, Ångströms Laboratoriet och Blåsenhus där det finns en stor efterfrågan. Många studenter & anställda är obekväma att gå på toaletterna i campus när det inte finns tillgång till handhållna bidéer där de kan rengöra sig själva efter toalettbesöken. Det är en självklarhet för oss att studenter och anställda inte ska vara obekväma och tvärtom känna sig trygga i sin arbetsmiljö.

Bidéerna är ganska enkla att installera, inte dyra att köpa och det är viktigt att en riktig insats som berör vardagen för hundratals studenter på universitetet. Din röst är viktig!

In English
"Only students and employees of Uppsala University may sign this campaign"

Hello, many students & employees have requested that we raise the issue with you at the superintendent's tour of Uppsala University in the hope that hand-held bidets will be installed in toilets around Uppsala University's various campuses. Especially in the Biomedicinska Centrum, Ångströms Laboratoriet and Blåsenhus where the demand is very high. Many students & employees are uncomfortable going to the toilets on campus when there is no access to handheld bidets where they can clean themselves after toiletvisits. It is a selfevident matter for us that students and employees should not be uncomfortable, on the contrary, feel safe in their work environment.

Varför är det viktigt?

Det finns alltid rum för utveckling och vi vill driva kampanjen frammåt för att skapa en trygg och bekväm arbetsmiljö för samtliga studenter & anställda på Uppsala Universitet.

In english:
There is always room for improvements and we want to push this campaign forward to create a safe and comfortable environment for every student & employee at Uppsala University.

Hur den kommer att överlämnas

Både studentkåren och intendenturen på olika campus kommer ta del av resultatet på namninsamling. Dina uppgifter behandlas enligt GDPR, vilket innebär att ditt efternamn inte kommer att visas.

Both the student union and the campus managements on different campuses will share the results of the name collection. Your data is processed according to GDPR, which means that your surname will not be displayed.

Uppsala, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2022-09-05 11:32:56 +0200

100 underskrifter nådda

2022-09-03 00:37:08 +0200

50 underskrifter nådda

2022-09-02 14:14:36 +0200

25 underskrifter nådda

2022-09-02 09:29:45 +0200

10 underskrifter nådda