Hoppa till huvudinnehåll

Till: Riksdagspartierna

Folkomrösta om NATO

Det är tydligt att frågan om svenskt medlemskap i NATO blivit en politisk vattendelare som delar riksdagens 8 partier i två halvor med vänsterblocket på ena sidan (mot medlemskap i NATO) och högerblocket (för medlemskap i NATO). Som det är nu skulle de borgerliga partierna vid en valseger i nästa riksdagsval skicka in en medlemsansökan till NATO med motiveringen att Sverige som nation tjänar på att gå med i NATO utan hänsyn till om de har en majoritet av svenska folket bakom sig medan om vänsterblocket vid en valseger som gynnar dem inte skulle gå med i NATO, vilket kan innebära om vi får borgerlig regering 2022 som ansöker om medlemskap i NATO & vi får en ny socialdemokratisk regering 2026 att antingen accepterar den motvilligt vårt medlemskap i NATO eller så ansöker den om utträde ur NATO med motiveringen att Sverige som nation tjänar/gynnas mycket mer av alliansfrihet & vi kan inte hålla på och pendla mellan att vara med i NATO eller utträde ur NATO (gå ur NATO) beroende på vilken regering som för tillfället styr landet. Det kostar skattebetalarna pengar i onödan då det knappast är gratis att gå med i NATO eller gå ut NATO och påverkar vår nations trovärdighet negativt. Låt därför allmänheten rösta om vi ska gå med i NATO eller ej & sedan bör givetvis alla riksdagens partier respektera vad folket vill.

Varför är det viktigt?

Läs ovan.

Uppdateringar

2022-04-19 23:05:38 +0200

100 underskrifter nådda

2022-03-04 20:47:00 +0100

50 underskrifter nådda

2022-03-01 09:16:57 +0100

25 underskrifter nådda

2022-02-18 19:09:42 +0100

10 underskrifter nådda