Till: Försäkringskassan

För bättre habilitering och rehabilitering under sjukskrivning.

Hej!
Jag ser alldeles för stora brister i hela kedjan under en period av sjukskrivning. Ge läkaren mandat att sjukskriva, samt sätt in vettiga åtgärder från start! Habilitering är ett måste, innan någon rehabilitering kan lyckas och människor kan komma tillbaka till ett bra liv.

Varför är det viktigt?

I dagsläget är systemet uppbyggd på helt fel sätt. Detta system leder till att människor lever under konstant stress, oro. Självklart är detta inte någon bra förutsättning till att kunna koncentrera sig på habilitering, rehabilitering. Vill vi kommer bort från alla långa perioder av sjukskrivningar, måste korrekta åtgärder vidtas, i korrekt ordning. På så vis kan vi få många att komma tillbaka, i alla fall på deltid. Människor vilka känner sig nöjd, tillfreds, ingår i ett sammanhang, håller sig friska på sikt också. Alla vinner på detta!
Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL