Till: regeringen

Förbättra villkoren för arbetslösa

Villkoren för arbetslösa idag är gjorda för de som arbetat 1 år med heltid. De som inte gjort detta får en mycket låg ersättning och det påverkar framför allt kvinnor som jobbar deltid och inte får fasta tjänster.

Varför är det viktigt?

Om man blir arbetslös ska man kunna leva på sin ersättning. Annars kan man hamna i ett underläge och ta vilken anställning som helst till låg lön och dåliga villkor. Som till exempel inom handelsbranschen