Till: Beslutsfattare

Förbjud fordon längs Årstaviken

Förbjud fordon, cyklar, elcyklar, elmopeder och elscootrar på gångbanan längs Årstaviken.

Hänvisa dem till befintliga cykelbanor.

Varför är det viktigt?

Vi vill kunna promenera i lugn och ro utan att riskera att bli påkörda.

Många cyklister är hänsynslösa.

Gångbanan är för smal för att rymma gående, lekande barn, hundar och fordon av alla de slag.

Årstaviken, Stockholm

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Därför att en majoritet av cyklisterna på Södermalm inte visar tillbörlig hänsyn, vilket kommer att leda till allvarliga olyckor och särskilt illa är det på vägbanan vid bad- och lekplatser, där barn och hundar springer omkring.
  • Vill kunna promenera längs Årstaviken utan att riskera att bli påkörd