Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stadsråden Ebba Busch och Romina Pourmokhtari

Förbjud gruvbrytning i alunskiffer

Regeringen och EU vill i den "gröna" omställningens namn underlätta för gruvindustrin att bryta de metaller och mineral som sägs vara nödvändiga för den "gröna" omställningen. Men vi behöver tänka klokt, långsiktigt och hållbart i den här omställningen. Det finns inga miljövänliga gruvor.

Alunskiffer är en sedimentär bergart som bryts i öppna dagbrott. Alunskiffern är attraktiv för gruvbolagen eftersom den innehåller eftertraktade metaller och mineral men även uran. Även om det i skrivande stund i Sverige finns ett förbud att ta tillvara uranet så kommer det upp tillsammans med övriga metaller när de bryts.

Istället för att bryta mer bör vi ta tillvara det som redan är brutet och ligger i slagghögar, återvinna, se till så att det som tillverkas går att reparera och har en lång livslängd samt minska vår konsumtion.

Kommande generationer ska även de kunna äta mat odlad i Sverige. Vattnet ska gå att dricka och användas vid bevattning av grödor och vid tillagningen av dessa grödor. Vi ska även kunna låta våra djur dricka av vattnet utan att de blir sjuka.

Hälsosamma ekosystem ska inte vara ett undantag utan en regel.

Varför är det viktigt?

Väster om Storsjön i Jämtland som är en del av Sápmi ligger ett område 49 963 hektar stort på en berggrund av alunskiffer. Två bolag har ansökt om prospekteringstillstånd hos Bergsstaten och fått dem beviljade. Aura Energy (Vanadis Battery Metals) kommer nu att leta efter metaller och mineral i området som kallas Häggån. Prospektering kommer att ske mellan 231001-240430. Planen är att ansöka om bearbetningskoncession redan 2024 för att om några år öppna en gruva i form av ett dagbrott. District Metals (Bergslagen Metals) har prospekteringstillstånd för området Viken. Ragnar Metals (Ragnar Exploration) samt en privatperson väntar på att få sina ansökningar om prospekteringstillstånd godkända av Bergsstaten. Det tilltänkta gruvområdet gränsar till Storsjön, Sveriges femte största sjö som är en del av Indalsälvens vattensystem. Sjön är dricksvattentäkt för de som bor runt sjön och dess vatten rinner via Indalsälven ut i Bottenhavet. Denna plats är bara en av många som man nu ser som möjliga områden att starta gruvbrytning på.

I och med en förväntad ökning av efterfrågan på el och en vilja från regeringens håll att bygga fler kärnkraftverk så finns det en stor risk att uranbrytning åter kommer att tillåtas i Sverige. Uran är ett enormt giftigt ämne och det tillsammans med övriga metaller och mineral som kommer upp vid gruvbrytning påverkar mer eller mindre negativt omgivningen genom vatten och luft. Det går aldrig att återställa ett område fullt ut så som det var innan gruvdriften påbörjades. Om vi inte har frisk natur och rent vatten så kommer det inte att gå att leva på den här planeten.

Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att det även i framtiden ska gå att bo i områden där dessa intressen finns. Det finns alltför många exempel på gruvdrift där områden blivit förgiftade och förstörda för all framtid. Talvivaara och Ranstad är bara två exempel där naturen har fått betala ett högt pris.

Bolagens infosidor:
District Metals (här finns en detaljerad kartbild): https://www.districtmetals.com/projects/viken-property/
Aura Energy: https://auraenergy.com.au/project-portfolio/haggan-polymetallic-project/
Ragnar Metals: https://www.ragnarmetals.com.au/

Karta över mineralrättigheter:
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-mineralrattigheter.html

Om alunskiffer:
https://www.sgu.se/mineralnaring/gruvor-och-miljopaverkan/alunskiffer/

Geologiprofessor Barbara Wohlfart om brytning i alunskiffer:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/tre-fragor-om-brytning-av-alunskiffer

Den svenska gruvmyten:
https://densvenskagruvmyten.se/?fbclid=IwAR1ioLv6teJuDIohjaHIfLCDbXHPUVnB79smQZKFMSpvY8x7HbV-wTyqsAM

Urangruvan i Ranstad:
https://kollega.se/ovrigt/dyrt-sanera-urangruva

Gruvan i Talvivaara:
https://m.youtube.com/watch?v=JsASbYgE-aI
https://m.youtube.com/watch?v=ttrSKJYoL74
https://sverigesradio.se/artikel/5346306
https://spotify.link/3ap4qzRPiDb

Uppdateringar

2024-02-29 13:49:14 +0100

10,000 underskrifter nådda

2023-11-27 16:01:27 +0100

5,000 underskrifter nådda

2023-10-16 22:46:58 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-10-16 15:59:56 +0200

500 underskrifter nådda

2023-10-16 09:55:59 +0200

100 underskrifter nådda

2023-10-16 09:23:41 +0200

50 underskrifter nådda

2023-10-16 09:12:04 +0200

25 underskrifter nådda

2023-10-16 09:00:36 +0200

10 underskrifter nådda