Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker, media

Fyra akuta åtgärder mot klimatkrisen

Med omedelbar verkan vill du se:

1. Förbud att sälja bilar som släpper ut växthusgaser
2. Inga nya tillstånd för verksamheter/anläggningar som producerar, använder eller distribuerar fossila bränslen
3. Ta bort alla statliga subventioner av fossila bränslen
4. Etablera ett nytt statligt bolag för produktion av solpaneler och kräv solpaneler på alla nybyggen

Presentation av insamlingen här: https://youtu.be/vy1Qn1k7ga8
Mer detaljer:

1. Förbud mot försäljning av alla fordon som släpper ut växthusgaser.

- Kan vi verkligen göra detta? Ja, vi kan för att vi måste.
- Elbilar ökar och i dagens takt (+50 % per år) kommer alla nya bilar vara elbilar innan 2030. Förbud som börjar 2030 är därför verkningslösa.
- Bilar har en livslängd på mer än tio år. Om vi ska uppnå nollutsläpp i rimlig tid måste vi därför stoppa försäljning av utsläppsbilar så fort som möjligt.
- Idag finns det många elbilar att välja mellan och nästan alla tillverkare har en elbil på marknaden eller på gång.
- Elbilar är bättre och billigare att köra och äga. Redan idag är en elbil billigare över sin livscykel och när inköpspriset med tiden minskar kommer efterfrågan och värdet på utsläppsfordon att kollapsa.
- Den billigare driften på elbilar gör att utsläppsfordon dessutom kommer att skrotas i förtid till förmån för elbilar. Ju längre vi fortsätter sälja utsläppsfordon, desto större mängd bilar kommer skrotas i förtid och därmed bidra till slöseri.
- Hybrider är inga alternativ eftersom de också släpper ut växthusgaser. Vi får inte vika oss för bilindustrins vädjan att tillåta dessa. För konsumentens skull ska vi inte tillåta försäljning av fordon som släpper ut växthusgaser och vars värde kommer kollapsa innan de nått sin livslängd.
- Gasbilar är inga alternativ eftersom de också släpper ut växthusgaser. Den biogas vi har ska användas till andra verksamheter där verkningsgraden är betydligt högre än i en förbränningsmotor.
- Städer kommer i allt högre takt förbjuda bilar med utsläpp för att de vill ha renare luft, inklusive hybrider och gasbilar.
- Den begagnade marknaden för bilar är mer än tillräcklig för den som ändå vill köpa en utsläppsbil.
- Traditionella biltillverkare är kortsiktiga och vågar inte satsa på elbilar fullt ut. Denna åtgärd hjälper biltillverkare på sikt.
- Detta förbud skyddar konsumenter mot en dålig investering, människor mot dålig luft och planeten mot växthusgaser.
- Avveckla bonus malus som inte behövs längre.
- Detta har ingen direkt påverkan på dig som idag har en bil som släpper ut växthusgaser.

2. Inga nya tillstånd för verksamheter/anläggningar som producerar, använder eller distribuerar fossila bränslen

- Tillstånd för en verksamhet gäller ofta över lång tid och därför måste vi agera långsiktigt. Om vi ska vara världens första fossilfria land, vilket är regeringens mål, måste alla nya tillstånd som ges vara fossilfria. Detta gäller t ex verksamheter som använder dieselgeneratorer i sina processer. De måste övergå till att använda el via t ex batteri för att fortsätta verksamheten när tillstånd löper ut. Utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil är ett utmärkt exempel (https://bit.ly/2rkkqLU).

3. Bort med alla statliga subventioner till fossila bränslen

- 30 miljarder kronor i skattepengar går varje år till klimatskadliga verksamheter. Det mesta utgörs av skattebefrielser för fossila bränslen.
- Subventionerna är mer än dubbelt så mycket som statens miljöbudget (https://bit.ly/32xqIo7).
- Subventioner av fossila bränslen bromsar konkurrenskraften och utvecklingen av alternativa bränslen.

4. Etablera ett nytt statligt, icke-vinstdrivande bolag för produktion av solceller och solpaneler och kräv solpaneler på alla nya byggnader

- Använd besparingarna från förslag 3 till denna åtgärd.
- Kunder är i första hand offentliga byggnader som köper till självkostnad.
- Krav på nya solpaneler på nybyggen gäller bostäder och industrier, ej komplementbyggnader
- Arbetskraft som påverkas av förslag 1-3 har förtur till anställning i detta bolag som ska ha produktion och kontor på många platser i Sverige.
- Vi behöver förnybar energiproduktion så lokalt som möjligt och import av solpaneler är inte bra för Sveriges ekonomi.

Varför är det viktigt?

Vi är i en klimatkris. Idag skriker vetenskapen (https://bit.ly/2p2G325) och en stor del av befolkningen (https://bit.ly/2NwxINs) mer än någonsin för att vi länge vetat detta och fortfarande inte gör någonting åt det. Den senaste rapporten från FN belyser hur långt efter vi ligger i att minska våra utsläpp. (https://bit.ly/35I9uX7) Världen är beroende av olja, gas och kol och marknaden likaså. Vi skjuter alla åtgärder på framtiden men det som behövs är akuta åtgärder. Nu har du möjlighet att göra din röst hörd för sådana åtgärder. Utsläppen måste stoppas så fort som möjligt! Det finns saker som kan och måste göras idag och med denna namninsamling är syftet att visa att det finns folkstöd för dessa nödvändiga åtgärder.

Hur ska en sådan här namninsamling eller lilla Sverige kunna göra skillnad? Hela världen är passiv och i klimatet och står och väntar på att andra ska visa vägen. Sverige har chansen att vara en ledare och om vi är det skulle andra följa efter. Förändringar börjar alltid någonstans. Det största hindret mot framtiden är vår tro på att vi inte är kapabla till en snabb omställning. Sanningen är att det vi oftast inte är kapabla till är att förstå när vi är i en kris och handla därefter. Men för vårt eget välmående - och planetens - måste vi det och vi kan inte vänta en dag till. Jordens liv står på spel och det finns inget som är för radikalt.

Hur den kommer att överlämnas

Insamling överlämnas till regering och media.

Om den når så här många underskrifter delas namninsamlingen till:
1000: regeringen
5000: regeringen och svensk media
25000: alla politiker i riksdagen samt svensk och utländsk media

Uppdateringar

2020-01-06 21:42:38 +0100

50 underskrifter nådda

2019-12-09 19:11:16 +0100

25 underskrifter nådda

2019-12-09 16:43:31 +0100

10 underskrifter nådda