Hoppa till huvudinnehåll

Till: Trafiknämnden i Stockholms stad och region Stockholm, Miljönämndens miljö- och planutskott i Stockholm, Kulturnämnden i Stockholm, Miljöpartiets ledning

hägg och syren ersätts med asfalterad motorväg för cyklister

Stoppa beslutet att fälla blommande hägg och syren och valnötsträd i Gröndal för att bredda en redan bred trottoar till schablonmåttet för asfalterad "motorväg för cyklister".

Varför är det viktigt?

Träden är viktiga för bin och humlor och vi mänskor som bor eller vistas här njuter av doft och blomprakt under våren. Trottoaren är så bred att den väl rymmer både cyklande och gående . Det går att måla markeringar för cykelbana respektive gående, men det fungerar bra idag. Sträckan i fråga är 400 meter. Träden ger en vacker gräns mellan 1700-talstorpet Stora Fågelsången (kulturskyddat) och det moderna Gröndal.

111 52 Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-02-23 12:14:26 +0100

25 underskrifter nådda

2020-11-23 18:08:15 +0100

10 underskrifter nådda